Sikkerhedsdatablade, Bureau Veritas HSE

Rådgivning | Kemikaliedokumentation, herunder SDS

 

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Sælger man kemikalier, skal man i henhold til REACH-forordningen levere et sikkerhedsdatablad, der oplyser om kemikaliets egenskaber og farver. Et sikkerhedsdatablad skal derudover oplyse om de forholdsregler, brugeren skal træffe ved arbejde med produkter.

Hos Bureau Veritas HSE hjælper vi virksomheder med at udarbejde samt at kvalitetssikre deres sikkerhedsdatablade (SDS). Vores rådgivere har adskillige års erfaring, der sammen med markedets mest pålidelige og effektive software, sikrer dig den bedste rådgivning samt højeste kvalitet inden for sikkerhedsdatablade.

Udarbejdelse eller opdatering af sikkerhedsdatablad

Vi kan hos Bureau Veritas HSE være behjælpelige med både opdatering af eksisterende sikkerhedsdatablade og/eller udarbejdelse af nye. En leverandør skal ved salg af et stof eller blanding til et andet EU-land sikre, at sikkerhedsdatabladet er på det pågældende lands sprog. Endvidere skal et sikkerhedsdatablad indeholde de nationale regler, der gælder i netop det pågældende EU-land. Man kan med andre ord ikke blot lave en direkte oversættelse af et udenlandsk sikkerhedsdatablad. Bureau Veritas HSE udarbejder derfor sikkerhedsdatablade fra bunden og i henhold til national lovgivning. Vi kan hos Bureau Veritas HSE levere sikkerhedsdatablade på mere end 20 sprog, og der kommer hele tiden nye til.

Eksponeringsscenarier (ES)

Eksponeringsscenarier (ES) er en art bilag til sikkerhedsdatablade, og er en del af kommunikationen vedrørende sikker brug af kemikalier. Det skal informere om anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger og anbefalede operationelle forhold ift. brugen.
Bureau Veritas HSE kan bl.a. rådgive om udarbejdelse heraf samt om brugen af ES i virksomhederne.

Kemisk APV

Bureau Veritas HSE kan bl.a. rådgive om, hvad kravene er, hvordan en risikovurdering laves og hvad en instruktion skal indeholde.

Kemikaliehåndtering

Som for alt andet arbejde, skal arbejde med kemikalier planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette indebærer, at man forstår forskellige kemikaliers farlighed, laver en risikovurdering, ved hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller spild, kan vurdere behovet for værnemidler og meget mere. Her kan Bureau Veritas være sparringspartner både når det gælder kemikalier og kemikalieaffald.

Kontakt

Tomas Jørgensen
Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com