PED Pressure Equipment Directive

Producent eller importør af trykbærende udstyr

Hvis din virksomhed producerer eller importerer trykbærende udstyr, herunder kedler, sikkerhedsventiler, varmevekslere, trykbeholdere eller rørsystemer, samt udsætter udstyret for mere end 0,5 bar, stiller EU krav til, at virksomheden har en godkendelse til at producere efter PED.

Målet med PED-direktivet er at sikre, at trykbærende udstyr, der bevæger sig inden for EU, lever op til de gældende sikkerhedskrav.

Produkter, der hører under PED, skal godkendes af et bemyndiget organ. Bureau Veritas er et bemyndiget organ, også kendt som Notified Body, og står klar til at hjælpe din virksomhed med produkter, der falder ind under PED-direktivet. Med en godkendelse til at producere efter PED viser din virksomhed, at den leverer sikre produkter af høj kvalitet, og at I er konkurrencedygtige i Europa. Ønsker din virksomhed at sælge sine produkter til europæiske aftagere, er adgangsnøglen altså en PED-godkendelse.

Lever udstyret op til direktivets krav, opnår virksomheden godkendelsen. Med Bureau Veritas som Notified Body får du en partner, der samarbejder tæt med den enkelte virksomhed for at sikre, at der leveres en tilfredsstillende og langsigtet løsning hver gang.

Med 500 inspektører, heraf 65 godtaget til godkendelse af trykbærende udstyr inden for det nukleare område, har Bureau Veritas et kompetent hold bestående af PED-inspektører.

Fordelene med en PED-godkendelse

  • Kvalitetsstempel af din virksomheds produkter
  • Fokus på sikkerhed
  • Adgang til det europæiske marked

Kontakt

Bureau Veritas
Telefon: +45 7731 1000
Mail: shop.inspectionDNK@dk.bureauveritas.com