Ydelser inden for madspild, Bureau Veritas

Madspild

Skal du med på rejsen inden for reducering af madspild?

Ofte fremhæves madspild som en af de store synder inden for opnåelse af en bæredygtig udvikling. Ifølge Fødevarestyrelsen ender ca. 1.214.000 tons mad i skraldespanden hvert år. 2/3 stammer fra forskellige led i fødevarebranchen – resten kommer fra de danske hjem.

Med dette faktum in mente skrev en række virksomheder i fødevarebranchen under på, at de vil måle deres madspild for at halvere det inden 2030. Ifølge Fødevarestyrelsen er dette initiativ i tråd med FN’s mål nr. 12.3, der omhandler 50% global madspildsreduktion.

Det er vores erfaring, at mange danske virksomheder ønsker at bakke op omkring opnåelse af dette mål. Men hvilke værktøjer findes der for at komme godt og sikkert i gang samt sikre en fast og ensartet proceduretilgang til opgaven? Og hvorledes kan man dokumentere sin indsats over for medarbejdere, kunder og netværk?

Bureau Veritas Food Inspection har skræddersyet en række løsninger, der passer til det behov I har i jeres indsats for at reducere jeres madspild - hvad enten I er en større eller mindre virksomhed.

Image
Madspild_2

Trin 1 | GAP-analyse

For at komme godt fra start og danne sig et overblik, er det naturlige første skridt en GAP-analyse. Her dannes der et overblik over, hvilke gabs (huller), der er og altså hvor der skal og bør sættes ind. GAP-analysen er således et værktøj til at udarbejde en liste med mangler og forbedringspunkter. Ønsker man at indsatsen munder ud i en certificering af Madspild, så er GAP-analysen første skridt for mange.

Trin 2 | Food Waste Management System certificering

Med en certificering inden for madspild, sikrer I jer at have fokus på reduktion af madspild, der genereres i fødevarekæden, og samtidig være en del af at indfrie de ambitiøse klimamål inden for madspild og CO2-forbrug. Med en certificering inden for madspild vil I være med til at afhjælpe:

  • Minimering af de miljømæssige konsekvenser
  • Væsentlig besparelse på bundlinjen pga. af reduktion af madspild
  • Styrke virksomhedens image igennem markedsføring

En tredjepart vil efterprøve og bekræfte, om arbejdet og indsatsen er velargumenteret og dokumenteret, så I kan modtage et certifikat over virksomhedens arbejde med madspild. 
​​

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Food Inspection direkte på +45 7731 1000 eller DNK-FOODInspektion@bureauveritas.com.