AQAP certificering, Bureau Veritas

AQAP 
certificering

Hvad er AQAP?

AQAP 2000 serien (Allied Quality Assurance Publication) er en række kvalitetsstandarder og guides, NATO har udviklet for at:

  • Sikre fyldestgørende kvalitetsledelse/-sikring i kontraktforhold mellem NATO-landenes forsvar og virksomhederne i leverandørkæden.
  • Opnå en høj grad af ensartethed og interoperabilitet blandt medlemslandene og andre lande, der arbejder sammen med NATO inden for forsvarsindustrien.

Hvad er AQAP-2110?


Med en certificering i AQAP-2110 kan du være sikker på, at leverandøren er i stand til at fremstille produkter, der opfylder kravene i Acquirer-kontrakten.

Hvordan implementeres AQAP? 

For at opnå en AQAP certificering er det nødvendigt, at virksomheden allerede har en ISO 9001 certificering eller har kravelementerne i ISO 9001 opbygget, men ikke certificeret. Der er to tilgange til at implementere AQAP standarden:

  1. Implementering af AQAP som en selvstændig certificering, hvor den eksisterende ISO 9001 certificering ikke påvirkes.
  2. Implementering af AQAP som en udvidelse af virksomhedens eksisterende ISO 9001 certificering. Her justeres og udbygges ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet for at opfylde de ekstra krav og retningslinjer, der er specificeret i AQAP.

Valget mellem en selvstændig AQAP certificering eller en udvidelse af virksomhedens ISO 9001 certificering afhænger af virksomhedens specifikke behov.

Fordelene ved en AQAP certificering

  • Adgang til forsvarskontrakter: Mange forsvarskontrakter kræver, at leverandører og entreprenører har en AQAP certificering for at deltage i udbudsprocesser og vinde kontrakter.
  • Kvalitetsstyring: AQAP certificering sikrer, at virksomheden på forhånd har et effektivt kvalitetsledelsessystem, der kan opfylde kravene i forsvarskontrakter.
  • Omdømme og tillid: Certificeringen signalerer professionalisme, engagement og pålidelighed i forsvarsindustrien. Det kan hjælpe med at opbygge et godt omdømme, samt styrke forretningsrelationer med forsvarskunder og deres partnere.
  • Konkurrencefordel: Certificeringen kan give virksomheden en konkurrencefordel på markedet ved at demonstrere deres evne til at levere produkter og tjenester af høj kvalitet og opfylde forsvarskrav.

Bemærk: Bureau Veritas er i gang med at søge akkreditering hos DANAK. 
For nuværende kan vi tilbyde at udstede et ikke-akkrediteret certifikat i henhold til AQAP 2110-standarden. Certifikatet kan så konverteres til et akkrediteret certifikat, når det er muligt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.