DS 21001 certificering, Bureau Veritas

DS 21001
certificering

Bliv certificeret efter DS 21001, leverandør til infrastrukturforvaltere m.m

Bureau Veritas Denmark A/S

Banedanmark vil i deres udbud og kontrakter, i stedet for de nuværende krav til jernbanesikkerhed, henvise til, at man skal leve op til standarden. Entreprenører kan så enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller de kan på anden måde vise overfor Banedanmark, at de lever op til standarden.

Entreprenører kan enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller på anden måde vise over for Banedanmark, at de lever op til standarden.

Standarden for jernbanesikkerhed baserer sig på eksisterende ledelsesstandarder. Dette vil gøre integration med andre standarder lettere for entreprenører, der i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).

Standardens målsætning er at dække de krav som sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere skal
stille til entreprenører i henhold til bek.147 og dennes kommende erstatning.

Fordelene med en DS 21001 certificering

Fordelene ved at, implementere et ledelsessystem baseret på denne standard er, at virksomheden:

  • Sikrer en jernbanesikkerhed under udførsel af dens opgaver, der opfylder infrastrukturejeres og –forvalteres krav samt relevante lov- og myndighedskrav.
  • Adresserer risici og muligheder ud fra virksomhedens rammer, vilkår og mål.
  • Opnår tredjepart certificering ved at demonstrere overensstemmelse med ledelsessystemets specificerede krav.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.