Farligt gods rådgivning, Bureau Veritas

Rådgivning | Farligt Gods

Det behøver ikke at være så svært - Vi tager det besværlige ud af farligt gods

Hos Bureau Veritas HSE rådgiver vi om alle aspekter inden for farligt gods, herunder transport af farligt gods på vej (ADR), på sø (IMDG), på bane (RID), på indre vandveje (ADN) samt i luften (IATA/ICAO).

Virksomheder, der sender farligt gods, skal i henhold til loven overholde en lang række regler, herunder mærkning af farligt gods (faresedler), transportdokumenter, emballage, samt godsets tekniske betegnelse/proper shipping name (PSN). For at være sikker på at du har styr på det hele, er det en god ide at få hjælp fra en kompetent rådgiver.

Jeres rådgivningspartner inden for farligt gods

Bureau Veritas HSE rådgiver inden for ovennævnte områder og kan være behjælpelig med mærkning af emballage og transportmiddel, ligesom vi kan sørge for uddannelse af dine medarbejdere eller agere som ekstern sikkerhedsrådgiver for din virksomhed. Vi har mange ansatte, som er uddannet sikkerhedsrådgiver. Desuden tilbyder vi den lovpligtige farligt gods uddannelse af dine medarbejdere. Er du i øvrigt i tvivl, om din virksomhed er omfattet af kravene for farligt gods transport, hjælper vi dig gerne med en vurdering af dette.

Få markante fordele

Bureau Veritas HSE er en af Danmarks førende virksomheder inden for sikkerhedsrådgivning. Når du vælger at arbejde med Bureau Veritas HSE får du blandt andet:

  • Kompetent og ajourført rådgivning fra vores uddannede sikkerhedsrådgivere
  • Mulighed for at kontakte os angående problemer med håndtering og transport af farligt gods indenfor alle områder (ADR, IMDG, RID, ADN og IATA).
  • Sikkerhed for at dine transporter følger anvisninger om farligt gods
  • Garanti for at I lever op til internationale standarder

Desuden er I bedre stillet i forhold til forsikring og erstatning, hvis uheldet skulle være ude.

kurser i farligt gods

Bureau Veritas HSE er landets førende udbyder af farligt gods kurser. Vi tilbyder både kurser inden for landevej (ADR), søfart (IMDG), luftfart (IATA), og sikkerhedsrådgivning. Læs mere om kurserne nedenfor.

Kontakt

Camilla Jeannett Dahl
Dangerous Goods Safety Advisor
Telefon: +45 2089 5162
Hovednr.: +45 7731 1000
Mail: camilla-jeannett.dahl@bureauveritas.com