Certificering af byggevarer, Bureau Veritas

Certificering af byggevarer

Byggevarer med høje sikkerhedskrav er i kraft af europæisk og dansk lovgivning underkastet krav om ekstern overvågning: Certificering.

Såfremt certificeringen hviler på en harmoniseret europæisk produktstandard, giver certifikatet ret (og pligt) til at påføre CE-mærket. CE-mærket attesterer, at produktet overholder grundlæggende krav i standarden og kan forhandles samt anvendes lovligt i EU og tilknyttede lande.

Bureau Veritas Denmark A/S er aktiv inden for flere områder for byggevarer:

 • Beton
 • Betonelementer
 • Delmaterialer til beton: Bindemidler, tilslag og additiver
 • Mørtel
 • Asfalt (bituminøse blandinger)
 • Delmaterialer til asfalt: Bindemidler og tilslag
 • Varmeisoleringsmaterialer
 • Nedhængte lofter

Bureau Veritas Denmark A/S er akkrediteret (bemyndiget) af den danske akkrediteringsfond, DANAK, og notificeret af EU-kommissionen til at udføre certificering inden for disse og andre byggevareområder.

Dine muligheder

Med en certificering hos Bureau Veritas Denmark A/S kan du få:

 • En gennemgang af dit produktionsstyringssystem, som sikrer opfyldelse af lovkrav. Dette gøres af auditorer med mange års erfaring fra produktionsvirksomheder
 • Sikkerhed for dine produkters overensstemmelse med krav
 • Ret til markedsføring i det indre marked
 • Evt. kombinations-certificering med systemstandarder: ISO 9001, ISO 14001 og/eller ISO 45001 m.fl.

Referencelister

Her ser du referencelisterne for byggevare produkter. Firefox kan desværre ikke benyttes som browser.

Byggevarer (Generelt)

Byggevarer (Specielt for isoleringsprodukter og nedhængte lofter)

Vores tjenester