Software: Chess & DGDoc, Bureau Veritas HSE

Software:
CHESS & DGDoc

Kemikaliestyring er en ren fornøjelse med CHESS®…

CHESS® gør det nemt for dig at skabe et overblik over risici, produkter, dokumenter, faremærker og en hel del mere – alt sammen i ét system. Du kan hente relevante oplysninger om kemiske problemer, håndtering af kemikalier, erhvervsmæssige eksponeringsgrænser, produktopbevaring og brugsanbefalinger. Dette giver dig et fordelagtigt overblik samt en struktur, der forenkler kemisk håndtering.

Kommerciel-, produktions-, offshore-virksomhed eller en kemisk-producerende-virksomhed? Med CHESS® vil du have et system, der skaber værdi i lige netop DIN virksomhed.

Fordelene med CHESS®

 • Et modulopbygget system, der sikrer, at du kun betaler for de funktioner, du har brug for
 • Skaber overblik og forenkler håndteringen af kemikalier
 • Gør det nemt at lokalisere kemikalier og produkter, der kan have behov for substitution eller flytning
 • Hjælper dig med at forhindre skader og reducere risiko – og dermed omkostninger
 • Sikrer kemisk overensstemmelse (REACH-modul)
 • Sikrer den højeste grad af sikkerhed – herunder kvalitetssikring
 • Sparer interne ressourcer, da CHESS® skaber oversigt, struktur og effektiv arbejdstid

CHESS og DGdoc holder styr på dine dokumenter

Effektiv udarbejdelse af transportdokumenter med DGDOC

Før transportering af farligt gods er der krav om, at der medbringes et transportdokument. Hos Bureau Veritas har vi gjort udarbejdelsen af transportdokumenter effektiv og fleksibel med DGDOC.

Tidsbesparende og brugervenligt

I DGdoc udfærdiges alle relevante transportdokumenter. Brugeren skal kun indtaste få nødvendige data til forsendelsespapirerne, og dernæst klargør DGDOC alle informationer og dokumenter, som danner grundlag for en effektiv og sikker transport.

Programmet udfærdiger inden for få sekunder dokumenterne i de krævede sprog alt efter transportmåde. Hermed minimeres risikoen for misforståelser og ventetider under transporten. Ved multimodal transport skal data kun indtastes én gang, da disse herefter automatisk overføres til alle valgte transportformer – for eksempel vej og sø.

Dokumenterne udskrives i PDF-format og kan arkiveres, så de kan anvendes senere.

Velegnet til både små og store virksomheder

DGDOC er fordelagtig allerede ved et lille antal årlige transportpapirer. Det kan anvendes manuelt eller via en ”Webremote”-løsning, som kobles op til virksomhedens administrations- eller lagerstyringssystem. Da brugeren kan vælge mellem mere end 20 forskellige sprog på brugerfladen, er DGDOC ligeledes særdeles velegnet til virksomheder med filialer i andre lande.

Fordelene med dgdoc

 • Alle dokumenter til ADR-, IMDG-, RID-, ADN- og IATA-transport
 • Over 20 forskellige sprog på brugerfladen
 • CMR-fragtbrev, 49CFR, TDG Regulations, ADG Code
 • Dokumentarkiv
 • Skriftlige anvisninger på 34 sprog
 • Chauffør-tjeklister på pt. 17 sprog
 • Dybdegående lovinformation
 • DocMan – modul til distribution af sikkerhedsdatablade
 • Notoc – (Notification to Captain)
 • Integration med eksisterende systemer
 • Skabeloner til transportdokumenter
 • Database over egne varer

Kontakt

Tomas Jørgensen
Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com