IFS logistik certificering, Bureau Veritas

IFS logistik
certificering

Bliv certificeret efter IFS Logistik

Bureau Veritas Denmark A/S

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører. For at kunne transportere og håndtere fødevarer til en række tyske og franske detailhandelskæder som f.eks. Aldi, Lidl og Metro kræves en særlig godkendelse af en række faktorer, der har betydning for kvalitet og fødevaresikkerhed. 

Kravene til leverandørerne er beskrevet i standarden IFS Logistic, som er udarbejdet af sammenslutningen af tyske supermarkedskæder, HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels). Denne er senere tiltrådt af deres franske søsterorganisation FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution). Kæderne stiller krav om, at en uafhængig 3. part gennemgår og godkender leverandørens kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem. Bureau Veritas Denmark A/S er af den danske akkrediteringsordning, DANAK, godkendt til at gennemføre disse IFS-audits.

Fordelene med en IFS Logistik certificering

  • Adgang til nogle af Europas største detailhandelskæder
  • DANAK-akkrediteret certifikat
  • Dansktalende auditorer med kendskab til lokal kultur og lovgivning
  • Minimering af kundeaudits ved samtidig inspektion af andre standarder f.eks. Brand Reputation Compliance Global Standards (BRCGS)
  • Integration med andre standarder f.eks. ISO 22000, ISO 9001 eller ISO 14001
  • Minimering af rejseomkostninger med danske auditorer både øst og vest for Storebælt

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.