Image
Grøn klode, skov og blade - B2B2S

CSR-ekspertise: BV's grønne linie af bæredygtige services & løsninger

 

Bureau Veritas er en "Business to Business to Society" servicevirksomhed. Det er vores mission at skabe tillid mellem virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere.

Bureau Veritas hjælper 400.000 kunder i hele verden med audits og certificeringsydelser, så de bliver mere effektive, mere metodiske og mere troværdige når de bidrager til en mere bæredygtig verden. 

Bæredygtighed er forankret i vores strategi, hele vores organisation og på tværs af alle vores forretningsområder. 


Med vores ekspertise assisterer vi vores kunder i forbindelse med udfordringer inden for sikkerhed, miljø, socialt ansvar og kvaliteten af produkter og services gennem hele kæden. Vi hjælper vores kunder i deres produktion og med at vælge ressourcer. Vi tilbyder ekspertise gennem alle led i leverandørkæden, fra indkøb af råvarer til anvendelsen af produkter. Bureau Veritas står til rådighed for kunder inden for bygge- og anlægsindustrien både i forbindelse med byggeri- og renoveringsprojekter, og vi spiller en vital rolle inden for: New Mobility. Bureau Veritas stræber efter at bistå alle kunder i at udføre deres bæredygtighedsstrategi og leve op til medarbejders og interessenters forventninger.

Vores opmærksomhed er rettet mod de miljømæssige, energimæssige og digitale forandringer, vi oplever. Vi tilbyder vores kunder en række services og løsninger inden for Corporate Social Responsibility (CSR), som vi kalder Green Line. Vi hjælper virksomheder – både private og offentlige – med at implementere, måle og nå deres bæredygtighedsmål. 

Med vores hjælp kan kunderne målbart påvise deres ESG-handlingers betydning ved at gøre disse sporbare, synlige og pålidelige. 
Ved hjælp af gennemsigtighed, leverer vi værktøjerne til at beskytte kundernes varemærker og ry. 

En grøn Linie af Services og løsninger:

Image
BV Green Line Model, Bureau Veritas
 • Resourcer & Produktion

  Bureau Veritas assisterer virksomheder inden for alle brancher i deres bestræbelser på at reducere deres CO2-aftryk.

  Hos Bureau Veritas ved vi, hvor vigtigt et ansvarligt forbrug af jordens naturlige ressourcer er. Vores eksperter hjælper virksomheder med at klare dertilhørende udfordringer og fremme et bæredygtigt ressourceforbrug.

  Vi er en nøglespiller i energiomlægningen og er til stede på de væsentlige områder i produktionskæden inden for vedvarende og alternativ energi. Vi hjælper vores kunder med at designe, bygge og drive deres aktiver på en bæredygtig måde.

  VEDVARENDE & ALTERNATIV ENERGI - ENERGIOMLÆGNING
  - Onshore & offshore livscyklusløsninger inden for vindenergi
  - Solenergi fra projektudvikling til porteføljestyring
  - Stabilt elnet og integration med vedvarende energi
  - Power-to-X, hydrogen- og biobrændselssikkerhed


  BÆREDYGTIG ANVENDELSE AF NATURENS RESSOURCER
  - Agroindustrien – høstmonitorering
  - Præcisionsdyrkning
  - Ansvarligt fiskeri
  - Skovcertificering
  - Forebyggelse af maritimforurening


  INDUSTRI - CO2-AFTRYK
  - Overvågning af CO2-aftryk
  - Verificering af energibesparelse
  - Industriel miljøkontrol 
  - Test- og emissionskontrol

 • Forbrug & Sporbarhed

  Ved at være til stede i alle brancher har Bureau Veritas ekspertise inden for alle trin i værdikæden. Vi hjælper virksomheder med at nå deres målsætning om at sikre ansvarlig og fair indkøb og at garantere sporbarhed af produkter fra skabelse til forbrug.

  Vi bestræber os på at bruge en ansvarlig økonomimodel og bruger forskellige services og løsninger til at markedsføre implementeringen af cirkulær økonomi overfor vores kunder.


  ROBUSTE FORSYNINGSKÆDER
  - Risikovurderingsmetodologi baseret på resultater fra eksterne audits
  - Kundetilpasset udvikling af “risikoindeks”
  - Levering af et enkelt digitalt register
  - ESG-forsyningskædeaudits


  FØDEVARECERTIFICERING
  - Produkttests 
  - Organisk certificering


  CIRKULÆR ØKONOMI
  - Verificering af cirkulær økonomi

 • Bygning & Infrastruktur

  Bureau Veritas deltager i alle trin fra forhåndsvurdering til idriftsættelse. Vi tilbyder inspektions- og certificeringsydelser for nye og ”gamle” anlæg, og vi hjælper med omstillingen til lavenergiforbrug.

  Vores tekniske ekspertise og dybdegående viden om lokal lovgivning, hjælper kunderne med at udforme, udvikle og styre byer og infrastruktur. Vi bidrager til udviklingen af bæredygtige og smarte byer, mens vi muliggør en væsentlig udvidelse af eksisterende bygningers og infrastrukturers levetid ved hjælp af renoveringer.

  KONSTRUKTION & RENOVERING
  - Grøn bygningscertificering
  - Projektstyring i forbindelse med infrastrukturforbedringer
  - Porteføljestyring af infrastrukturlivscyklus

 • Ny mobilitet

  Forskellige teknologier, alternative brændsels- og energikilder reducerer langsomt industriers miljømæssige aftryk. Gennem samarbejde med industrielle virksomheder og ved at drage fordel af vores ekspertise inden for ny mobilitet, hjælper Bureau Veritas industrien med at sætte kursen mod en ny æra med bæredygtig udvikling.

  Bureau Veritas har udviklet en hel portefølje med ydelser inden for opladningsstationer til elektriske køretøjer - en komplet livscyklusvurdering fra udformning, byggeri og idriftsættelse til selve driften.


  E-MOBILITET
  - Projektstyringsassistance i forbindelse med udformningen af ladestationer 
  - Inspektionsydelser i forbindelse med driften af ladestationer


  ALTERNATIV FREMDRIFT
  - LNG-ekspertise og projektassistance i forbindelse med risikominimering fra design- til driftsfase 
  - Ingeniørydelser til at forbedre performance og bæredygtighed
  - Cybersikkerhed og sikkerhedsløsninger til marine- & offshore-industrien
  - Udvikling og implementering af regler for nye brændselstyper

 • Social, Etik & Ledelse

  Bureau Veritas spiller en stadig større rolle som en upartisk og selvstændig tredjepart i aktiviteterne med at gøre vores økonomi gennemskuelig og mere ansvarlig for jorden og dets beboere.

  Vi hjælper kunderne med at mindske risici og forbedre performance inden for sundhed og sikkerhed.
  Vi har udviklet en række løsninger til at vurdere mangfoldigheds- & inkluderingspolitikker samt til at måle KPI’er inden for området.
  Vi støtter også kunderne i at opnå en bedre ledelse med services inden for etik og integritet.


  SOCIALPRAKSIS
  - Sociale audits
  - Audits inden for sundhed, sikkerhed, hygiejne og inklusion


  CSR-STRATEGI
  - Overvågning af politikker
  - Forbedring af ledelsessystemer
  - Rapportverificering


  ETIK & FORRETNINGSPRAKSIS
  - Vurdering af menneskerettigheder
  - Leverandørvurderinger
  - Certificering i antikorruption
  - Certificering i data- og cybersikkerhed

Ved hjælp af vores Grønne Linie hjælper vi kunderne med at styrke deres troværdighed og gøre deres CSR-politik gennemskuelig.