Bindemidler

Bindemidler til beton

produktcertificering af bindemidler til beton

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification udfører notificeret produktcertificering af bindemidler til beton:

  • EN 197 Cement
  • EN 450 Flyveaske
  • EN 15167 Formalet granuleret højovnsslagge
  • DS/EN 206 DK NA, anneks I - Biokulflyveaske

Attesteringssystemet er 1+ eller tilsvarende.

I Danmark skal konstruktionsbeton til udendørs brug fremstilles med cement, som foruden CE-mærkning i henhold til EN 197-1 også er certificeret og klassificeret efter DS/INF 135. BVC tilbyder certificering iht. DS/INF 135 alene eller sammen med anden certificering.

Udleveringsterminaler (dispatching-centre) skal opfylde kravene angivet i produktstandardens kap. 9. BVC udfører certificering af sådanne terminaler.

Integrerede ledelsessystemer

Udover den konkrete faglige ekspertise på cementområdet er Bureau Veritas Certifications Lead Auditorer erfarne inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energiledelse og CO2-verifikation. Dette sikrer optimal integration af de forskellige certificeringsordninger samt besparelser for den certificerede virksomhed.

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs også