IFS broker certificering, Bureau Veritas

IFS Broker
certificering

Bliv certificeret efter IFS Broker

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere, myndigheder og andre interessenter stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres.

Handelspartnere forventer at forhandlere og importører klart kommunikerer deres krav om fødevaresikkerhed og kvalitet til producenter. IFS Broker standarden er baseret på den eksisterende IFS fødevarestandard, som kræves for at levere Private Label fødevarer til en række tyske og franske detailhandelskæder som f.eks. Aldi, Lidl og Metro.

IFS Broker standarden er særligt tilpasset forhandlere og importører af fødevarer. Den sikrer at importører og mellemhandlere har et system til kontrol af, at deres leverandører overholder fødevare- og kvalitetskrav samt konkrete forskrifter og krav, der kan stilles til leverandører og sikrer, at lovens krav overholdes. Der er udviklet en tjekliste med 71 punkter med særlig relevans for leverandører og mellemhandlere. IFS Broker certifikatet er, overfor kunder og andre interessenter, dit bevis for at Bureau Veritas Certification Denmark A/S, som uafhængig 3. part, har gennemgået og godkendt din virksomheds kvalitets- og sikkerhedssystem. Bureau Veritas Certification Denmark A/S er akkrediteret af DANAK til at gennemføre IFS audits.”

Fordelene med en IFS Broker certificering

  • Kvalitetssystem, der matcher lovens krav
  • DANAK-akkrediteret certifikat
  • Dansktalende auditorer med kendskab til lokal kultur og lovgivning
  • Minimering af kundeaudits ved samtidig inspektion af andre standarder f.eks. Brand Reputation Compliance Global Standards (BRCGS)
  • Integration med andre standarder f.eks. ISO 22000, ISO 9001 eller ISO 14001
  • Minimering af rejseomkostninger med danske auditorer både øst og vest for Storebælt

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.