Transport af kemikalier, Bureau Veritas

Transport af kemikalier

Transport af kemikalier og farligt gods

Alle interessenter i transportkæden skal overholde strenge regler, mens de leverer deres varer sikkert til deres destinationer. Særligt når kemikalier og farligt gods transporteres, er der en række krav, som skal overholdes – såvel under transporten, i håndteringen samt oplagringen af farligt gods. Bureau Veritas’ løsninger og tjenester hjælper vores kunder med at reducere risiko, forbedre performance og imødegå udfordringerne ved den rette rådgivning, træning og software løsninger. Vi kan hjælpe dig til lands, til vands og i luften - både nationalt og internationalt.

Dine udfordringer

  • Sikker transport samt at være i compliance med loven - Virksomheder, der sender farligt gods, skal i henhold til loven overholde en lang række regler, herunder mærkning af farligt gods (faresedler), transportdokumenter, emballage, samt godsets tekniske betegnelse/proper shipping name (PSN). Der er desuden krav om, at virksomheder har en farligt gods sikkerhedsrådgiver tilknyttet, såfremt man udfylder transportdokumenter, mærker, emballerer, læsser, aflæsser, sender eller transporterer farligt gods over den såkaldte “frimængde”.

    Med mere end 30 års erfaring inden for rådgivning om farligt gods og farlige stoffer, har vores rådgivere masser af praktisk erfaring fra nationale og internationale virksomheder. Vi kan arbejde ad hoc eller i form af faste årlige aftaler.

    Med Bureau Veritas har du en one-stop-udbyder til farligt gods og til dit transportudstyr, understøttet af vores omfattende globale netværk. Vores kontorer er godkendt til overensstemmelseserklæring i henhold til ISO 17020 af de forskellige nationale akkrediteringsorganer, for at garantere overholdelse af vores tjenester. Vi har tilladelser fra de vigtigste organer, der styrer godstransport, herunder: ADR, RID, ADN, IMDG, IATA, CSC, US-DOT og Transport i Canada.
  • Korrekt og automatiseret dokumentation - Ved transport af farligt gods er der en række dokumenter, som skal udarbejdes og distribueres. Det kan være en kompliceret og omfattende opgave, hvis ikke det gribes smartest an. Med et softwaresystem vil du få støtte til beregninger og  klassificeringer samt dokumentation og distrbution af farligt gods dokumenter – til lands (ADR og RID), til vands (IMDG) og i luften (IATA).
  • Vedligeholdelse af viden i huset eller outsourcing? At holde sig ajour med farligt gods lovgivningen kræver både ressourcer og kompetencer. Som med andre områder er der fordele og ulemper ved hhv. in- kontra outsourcing. Hvis du vælger Bureau Veritas som rådgivningspartner, tager vi ansvaret for de opgaver, vi løser. Vi sikrer, at du får den mest økonomiske fordelagtige løsning, og ved at videregive opgaven til os, kan du trygt koncentrere dig om dit primære område. Vi kan også træne dig og dine medarbejdere til at varetage opgaverne inden for bl.a. sikkerhedsrådgivning, transport dokumentation og oplagring selv.

Oplev vores tjenester inden for Transport af kemikalier og farligt gods

Fandt du ikke den rigtige service?

Kontakt Tomas Riegels-Jørgensen direkte på +45 2684 4199 | tomas.jorgensen@bureauveritas.com eller send os en besked direkte i vores kontaktformular. Vi står klar til at hjælpe dig.