Image
Hvem er vi: En B2B-virksomhed med fokus på behovene i samfundet, Bureau Veritas

Hvem er vi | En B2B-virksomhed med fokus på behovene i samfundet

Bureau Veritas er verdensførende inden for laboratorietest-, inspektions- og certificeringsydelser. Virksomheden blev dannet i 1828 og har i dag mere end 80.000 medarbejdere fordelt på mere end 1.600 kontorer og laboratorier i hele verden.

Bureau Veritas hjælper kunderne med en bedre performance ved at tilbyde ydelser og innovative løsninger. Dermed sikrer vi, at kundernes aktiver, produkter, infrastruktur og processer lever op til standarder og lovgivning med hensyn til kvalitet, sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed.

Kundefokus - drevet af samfundet

Vores medarbejdere hjælper kunderne og bliver inspireret af samfundet; de gør Bureau Veritas til en B2B-servicevirksomhed, som bidrager positivt til at ændre den verden, vi lever i.

Beskæftiger 84,000mennesker over hele verden
Assisterer 400,000kunder
Er til stede i 140lande


Vi tager os af kundernes behov overalt

Vores globale netværk er et af vores vigtigste aktiver. Med mere end 1.600 kontorer og laboratorier i hele verden, tilbyder vi faglig ekspertise inden for rækkevidde.

Ligegyldigt hvor kunderne befinder sig, kan vores kontor- og laboratorienetværk håndtere de erhvervs- og driftsmæssige behov i kundernes virksomhed og produktion globalt. Vores strategisk velplacerede regionale midtpunkter servicerer kunderne og deler viden om lokale markeder, hvilket gør os i stand til at levere den samme høje kvalitet i alle lande. Dermed styrker vi løbende vores kunderelationer og sørger for at alt foregår, som det skal.

Image
Global presence, Bureau Veritas

Vi hjælper kunderne med toneangivende tests, inspektion og certificering inden for den pågældende industri. Dermed forbedres kundernes performance og risici mindskes, mens kundernes image styrkes. Vi hjælper også vores kunder til at blive mere effektive, mere metodiske og mere troværdige, når de arbejder hen imod en mere bæredygtig forretning og en mere bæredygtig verden.

Tests
Vores test- og analyseydelser gør os i stand til at undersøge, om produkter og varer har de nødvendige egenskaber.

Inspektion
On-site inspektioner har til hensigt at sikre, at produkter, ydelser, aktiver og installationer fremstilles eller drives som planlagt. 

Certificering
Som en selvstændig tredjepart og akkrediteret certificeringsinstans attesterer vi, at ledelsessystemer, services og personer overholder specifikke standarder. 

  • 3,500 aftaler og akkrediteringer
  • 100+ akkrediteringer og anerkendelser inden for alle de vigtigste trådløse teknologier
  • 7 regionale centre globalt, der foretager olie- og petrokemikalietests
  • Vores årlige inspektioner omfatter bl.a. 50% af elevatorerne i New York City
  • Nr. 1 globalt inden for in-service-inspektioner og verifikationsydelser i forbindelse med bygninger og infrastruktur
  • Der er behov for at efterse 30+ års transport- eller industriinfrastruktur gennem hele driftslevetiden
  • 11.531 skibe, som repræsenterer 137,9 million af bruttoregistertonnage (GRT), er klassificeret (ultimo 2021)
  • Akkreditering af 85 instanser internationalt i certificering af QHSE, bæredygtighed, cybersikkerhed og sektorspecifikke ledelsessystemer
  • 152.000+ ledelsessystemscertifikater er pt gældende