Faresedler til farligt gods, Bureau Veritas HSE

Faresedler

Faresedler, faremærker, fareetiketter, farligt gods mærker…

...Kært barn har mange navne, men inden for farligt gods transport er faresedler en uundgåelig nødvendighed.

I henhold til kapitel 5.3 i ADR konventionen skal transporterende enheder med farligt gods forsynes med faresedler og orangefarvede skilte. Alle faremærker er opbygget som kvadrater som er sat på spidsen. Den øverste halvdel indeholder et symbol, og den nederste halvdel et tal, der henviser til fareklassens farlige egenskaber.

Hos Bureau Veritas HSE tilbyder vi et bredt udvalg af faresedler til attraktive priser. Vi fører faremærker inden for ADR (vej), IATA (luft), IMDG (sø), ADN (indre vandveje) og RID (bane). Vores faresedler er af højeste kvalitet, som naturligvis opfylder alle gældende krav, herunder de særlige krav som IMDG koden har.

Vi fører faremærker til afmærkning af både kolli (10X10 cm) samt køretøjer og containere (25X25 cm). Ved udvalgte fareklasser tilbyder vi yderligere faresedler til afmærkning af meget småt kolli (5X5 cm), som er brugbart i de situationer hvor faresedler af størrelsen 10X10 cm er for store.

Faresedler følger officielle fareklasser:

Klasse 1 Eksplosiver
Klasse 2 Gasser
Klasse 3 Brandfarlige væsker
Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer
Klasse 4.2 Selvantændelige stoffer
Klasse 4.3 Udvikler antændelige dampe ifm vand
Klasse 5.1 Oxiderende stoffer
Klasse 5.2 Organiske peroxider
Klasse 6.1 Giftige stoffer
Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer
Klasse 7 Radioaktive stoffer
Klasse 8 Ætsende stoffer
Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande

Vejledning og kurser

Det er vigtigt, at medarbejderne kender faresedlernes betydning således, at han/hun er bekendt med de risici, der er forbundet med at være i kontakt med stofferne. Hos Bureau Veritas HSE tilbyder vi foruden vejledning omkring brug af faresedler (Ring +45 77 31 10 00) også en lang række kurser inden for farligt gods. Se vores brede udvalg af kurser her.

Kontakt

Camilla Jeannett Dahl
Dangerous Goods Safety Advisor
Telefon: +45 2089 5162
Hovednr.: +45 7731 1000
Mail: camilla-jeannett.dahl@bureauveritas.com

 • Lave priser

  Altid lave priser på faresedler og ADR-udstyr

 • Nem proces

  Nem og hurtig bestillingsproces via vores webshop

 • Hurtig levering

  Altid hurtig levering når du bestiller hos Bureau Veritas

 • Faktura eller kreditkort

  Betal via faktura eller kreditkort, eller kontakt os på ovenstående oplysninger