Kemikalers distribution, transpor & opbevaring, Bureau Veritas

Distribution, transport & opbevaring

Din virksomheds værdikæde og varernes bevægelse er udgangspunktet for din virksomheds sikkerhed og lovmedholdelighed. Komplekse leverandør- og værdikæder, samt et varieret distributionsnetværk, kan være en udfordring. Der er, mere end nogensinde før, behov for overblik og automatisering. Alle interessenter i værdikæden skal overholde strenge regler, mens de leverer deres varer sikkert frem til deres respektive destinationer. Særligt når kemikalier og farligt gods transporteres, er der en række krav, som skal overholdes. Bureau Veritas’ løsninger og tjenester kan reducere risiko, forbedre performance og imødekomme udfordringerne gennem den rette rådgivning, træning og de rigtige softwareløsninger.

Dine udfordringer

  • Overblik over værdikæden samt at automatisere og være i compliance med loven - Varernes bevægelse samt ophold gennem forsyningskæden stiller din virksomhed overfor en række udfordringer, når det kommer til sikker og effektiv håndtering af såvel varerne som den evt. tilhørende dokumentation, tilladelse eller andet. Eksempelvis skal olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb, samtidig med, at eventuelt spild ikke skal ende i kloakken. Oprydning efter en jord- og/eller vandforurening eller rensning af forurenede søer eller vandløb er både dyr og tidskrævende. Sørg for at være på forkant – det vil både give ro i maven samt en mere effektiv, og dermed økonomisk, bedre løsning.

    Med mere end 30 års erfaring inden for rådgivning om regler og krav samt effektiv håndtering af varer og dokumentation gennem forsyningskæden, har vores rådgivere masser af praktisk erfaring fra nationale såvel som internationale virksomheder. Rådgivning, hjælp til ansøgninger og tilladelser samt effektiv software til papirarbejdet vil sikre og forbedre din virksomheds performance og distribution.
     
  • Korrekt og automatiseret dokumentation - Distribution, transport og opbevaring af kemikalier og farligt gods kan være en kompliceret og omfattende opgave, hvis ikke det gribes smartest an. Med den rette vejledning og det rette softwaresystem vil du få støtte til distribution, opbevaring og transport af dine varer samt den tilhørende dokumentation.
     
  • Vedligeholdelse af viden i huset eller outsourcing? – Det kræver både ressourcer og kompetencer at holde sig ajour med regler og krav samt at udarbejde ansøgninger for tilladelse af opbevaring m.m. Som med andre områder er der samtidig fordele og ulemper ved hhv. in- og outsourcing. Hvis du vælger Bureau Veritas som rådgivningspartner, tager vi ansvaret for de opgaver, vi løser. Vi sikrer, at du får den økonomisk mest fordelagtige løsning, og ved at videregive opgaven til os kan du trygt koncentrere dig om dit primære område. Vi kan også agere sparringspartner for dig og dine medarbejdere, så I kan støtte jer op ad kompetente konsulenter - og samtidig gradvist insource opgaverne samt tilegne jer værdifuld viden og erfaring til næste gang.

Oplev vores tjenester inden for Distribution, transport & opbevaring af kemikalier og farligt gods

Fandt du ikke den rigtige service?

Kontakt Tomas Riegels-Jørgensen direkte på +45 2684 4199 | tomas.jorgensen@bureauveritas.com eller send os en besked direkte i vores kontaktformular. Vi står klar til at hjælpe dig.