Hvad er en EPD (Miljøvaredeklaration)?, Bureau Veritas

Hvad er en EPD 
(Miljøvaredeklaration)?

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration) er et 3-part verificeret dokument, der beskriver et produkts miljømæssige påvirkning, baseret på en livscyklusanalyse (LCA). EPD overholder de anerkendte europæiske og internationale standarder ISO 14025 og EN 15804, mens selve metoden er detaljeret i ISO14040/44. Gennem en EPD kan virksomheder vurderer deres produkter og processer med henblik på at sikre at de er miljøvenlige.

Hvad er værdien/fordelene ved EPD?

Med en EPD får du adgang til en anerkendt og betroet platform (fx EPD International eller EPD Danmark) hvor en EPD skal publiceres til offentligheden. At have en EPD giver dig mulighed for at fremtidssikre dit produkt så den følger gældende dansk lovgivning og fremtidig lovgivning, både fra Danmark og EU. Samtidig sætter en EPD i stand til at træffe bedre valg om produktudvikling og frasortering af mindre bæredygtige produkter. En EPD er også forbundet med et fokus på anvendelse af ressourcer i mere bæredygtige processer og fremmer transparens i hele din supply chain. Derfor rapportere en EPD på i alt 38 påvirkningskategorier, hvor de 16 påvirkningskategorier fra LCA’en indgår.

Hvordan implementeres EDP?

EPD kan implementeres gennem en grundig proces herunder:

  1. Udvikling af krav og vurdering af produkters livscyklus
  2. Identifikation og beregning af miljøbelastninger i den fortrolige LCA rapport
  3. Ekstern kvalitetskontrol og godkendelse (i form af 3-parts verificering)
  4. Offentliggørelse på relevant platform og årlig opdatering

Ved at følge disse trin sikres det, at EPD’en indeholder den nødvendige information som er nødvendig til at identificere de miljømæssige risici forbundet med produktet. Efter implementeringen vil EPD’en være offentlig for alle og vil kunne tilgås via platformen. De EPD’er som er lavet på samme grundlag kan også bruges til direkte sammenligning af miljøpåvirkningen af produkter.

Har du brug for hjælp til EPD?

Tomas Jørgensen, Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072 | Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com