Kathrine Høeg Johansen, Ørsted

CO2-fangst og lagring i praksis - kan vi indfange problemet?

Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted har hovedsæde i Danmark og ca. 8.000 medarbejdere skabte i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, Ørsted Kalundborg CC Hub, er i 2023 blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen, og nu vil Ørsted etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn. Målet er en årlig fangst og lagring fra 2026 af 430.000 ton biogen CO2, og ifølge FN’s klimapanel IPCC er fangst og lagring af biogen CO2 et af flere værktøjer til at bekæmpe klimaforandringerne. Projektet vil bidrage væsentligt til at realisere de politisk vedtagne danske klimamål for 2025 og 2030, og samtidigt vil Asnæsværket potentielt også kunne udskibe andre udlederes CO2. Desuden har Microsoft indgået en aftale om at købe 2,76 mio. ton varig CO2 -fjernelse over 11 år, hvilket udgør én af verdens største aftageraftaler om CO2-fjernelse målt på volumen til dato. Kathrine Høeg Johansen vil fortælle mere omkring projekts tilblivelse, gennemførsel, perspektiverne for CO2-fangst generelt og specifikt om Ørsteds visioner for området.

Kathrine Høeg Johansen, Program Director Ørsted Kalundborg CO2 Hub, Ørsted

                                                                  Spørgsmål               
+45 7731 1000