Charlotte Thy, Bureau Veritas | Bureau Veritas Kick Off 2024

Kom på forkant med din CSRD-rapportering

Den 5. januar 2023 trådte EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft for at modernisere og styrke reglerne om de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) oplysninger, som virksomheder, der opererer i Europa, skal indberette.

De nye regler skal sikre, at investorer og andre interessenter har adgang til nødvendig information til at vurdere virksomhedernes indvirkning på mennesker, miljø, klima og andre bæredygtighedsspørgsmål. De nye regler træder i kraft for første gang i regnskabsåret 2024 og skal afrapporteres første gang i 2025, så Kick Off 2024 bliver altså et slags startskud til det. CSRD gælder for større virksomheder, som opfylder mindst to af følgende krav: en nettoomsætning på €40 millioner eller mere, en balance på mindst €20 millioner og over 250 ansatte. I første omgang er det altså store virksomheder, der skal rapportere om bæredygtighed, men forventningen er, at de vil søge information i deres leverandørkæder, så rigtig mange andre virksomheder vil også blive mødt om en krav om afrapportering.

Dette oplæg giver en introduktion til direktivets nøglebegreber, den praktiske implementering af bæredygtighedsrapportering, fordelene ved at bruge dit ledelsessystem til rapportering af bæredygtighed samt muligheden for at styrke virksomhedens dokumentationen af data.

Charlotte Thy, Senior Product Developer & Lead Auditor, Bureau Veritas

OBS: Der kan forekomme ændringer til indholdet

                                                                  Spørgsmål               
+45 7731 1000