Christian Sauvr, Sygehus Lillebælt

Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet

Sygehus Lillebælt består af tre sygehuse med hvert sit særlige fokus: Akutsygehus i Kolding, Kræft- og Specialistsygehus i Vejle og Rygcenter i Middelfart. Mere end 5.500 medarbejdere arbejder hver dag med at sætte patienten først og gøre Sygehus Lillebælt til Patienternes Sygehus, og disse medarbejdere udgør hele fundamentet for, at det skal lykkes. Derfor har Sygehus Lillebælt i mange år haft et stort fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø, som en afgørende faktor for, at de skal lykkes med deres kerneopgave og sætte patienten først. Som en integreret del af dette, har Sygehus Lillebælt også arbejdet systematisk og strategisk med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, så det på en proaktiv måde er indtænkt i hele organisationen. På den måde behandler organisationen ikke blot symptomer som f.eks. stress, når de opstår, men Sygehus Lillebælt gør en forebyggende indsats for den gode trivsel, produktivitet og arbejdsglæde.  

Hør ledelsens tanker om, hvorfor og hvordan den gode trivsel bliver en medspiller, og hvad resultaterne har været f.eks. i form af arbejdsglæde, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og produktivitet. Få konkrete eksempler på indsatsen og et par gode råd til, hvordan din organisation kan styrke den systematiske og strategiske indsats for mere trivsel.

Christian Sauvr, Administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt

                                                                  Spørgsmål               
+45 7731 1000