ADR-IMDG Uddannelse om læsning (Trailer / Container)

Formål

ADR-IMDG Uddannelsen om læsning sætter dig i stand til at læsse, stuve og fastsurre farligt gods i henhold til ADR-konventionen og IMDG-koden. Kurset medfører, at du overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3. 

Målgruppe

ADR-IMDG Uddannelsen om læsning henvender sig til dig, der læsser CTU med farligt gods i forbindelse med vej- eller søtransport. 

Indhold

 • I Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-koden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Transportdokumentation (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods 
Information  

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe ADR-konventionen og IMDG-koden, da disse er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset. 

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
september 10, 2024 08:30 september 11, 2024 13:15 Class Hvidovre Book nu
oktober 08, 2024 08:30 oktober 09, 2024 13:15 Class Fredericia Book nu