ADR-IMDG Uddannelse om pakning (Emballager)

Formål

ADR-IMDG Uddannelsen om pakning sætter dig i stand til at emballere, pakke og mærke farligt gods til transport i henhold til ADR-konventionen, IMDG-koden og de nationale bekendtgørelser. Kurset medfører, at du overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3. 

Målgruppe

ADR-IMDG Uddannelsen om pakning henvender sig til dig, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejs- og søtransport. 

Indhold

  • Identifikation af farligt gods
  • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
  • Ansvarsfordeling
  • Lempelser/undtagelser
  • Valg, pakning og mærkning af emballager
  • Transportdokumentet (anvendelse)
  • Sammenpakning
  • Uheld og hændelser med farligt gods
  • Dansk national lovgivning
  • Højrisikogods 
Information  

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe ADR-konventionen og IMDG-koden, da disse er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset. 

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
september 10, 2024 08:30 september 10, 2024 16:30 Class Hvidovre Book nu
oktober 08, 2024 08:30 oktober 08, 2024 16:30 Class Fredericia Book nu