Formål

IATA Basic Training sætter dig i stand til at håndtere, pakke og mærke farligt gods forsendelser til flytransport samt at udarbejde og kontrollere Dangerous Goods Declaration. Kurset medfører samtidig, at du overholder uddannelseskravet til en Shipper IATA CBTA 7.1 (tidligere category 1) eller Freight Forwarder IATA CBTA 7.3 (tidligere category 3) som krævet i IATA kapitel 1.5.1.2.


Målgruppe

IATA Basic Training henvender sig til dig, der i forbindelse med flytransport afsender farligt gods (både pakning, mærkning og dokumentation) og dig der som speditør accepterer farligt gods. Alle kan deltage. Dog er lovteksten på engelsk, og det anbefales derfor, at du har et godt kendskab til engelsk.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods 
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA DGR som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser/undtagelser
 • Pakkeinstruktioner
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumentation (udfyldelse)
 • Godkendelse og test af emballager
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Sammenhæng med ICAO-TI 

Information

Ved tilmelding skal du vælge, om du ønsker at medbringe, leje eller købe den gældende IATA DGR, da denne er en forudsætning for at deltage på kurset. Det øvrige kursusmateriale udleveres på kurset.
Du skal ved tilmelding også tage stilling til, om du er afsender eller speditør.   

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

BEMÆRK: For alle IATA og ICAO kurser gælder, at det er virksomhedens ansvar at medarbejderne er kompetente til de arbejdsopgaver den enkelte medarbejder udfører, dvs. der skal efter kursus laves en løbende vurdering og registrering af medarbejderens kompetencer. Dette er ikke omfattet af kurset, og er virksomhedens ansvar i henhold til IATA kapitel 1.5.1.2 og ICAO 1.4.2.
Hvis du ønsker at arbejde med radioaktiver, kræves der ekstra undervisning, kontakt Bureau Veritas kursusafdeling.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
maj 13, 2024 08:30 maj 15, 2024 17:00 Class Hvidovre Book nu
september 03, 2024 08:30 september 05, 2024 17:00 Class Fredericia Book nu
oktober 22, 2024 08:30 oktober 24, 2024 17:00 Class Hvidovre Book nu
november 19, 2024 08:30 november 21, 2024 17:00 Class Middelfart Book nu