Implementering af ISO 45003 (Del 2)

Formål

Den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001, fik i 2021 følgeskab af den nye ISO 45003 guideline, som beskriver forventningerne til håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i et arbejdsmiljøledelsessystem opbygget efter ISO 45001.

Formålet med ISO 45003 er at forebygge og styrke håndteringen af trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og den nye guideline beskriver, hvordan det gøres i praksis med nye tilgange og metoder understøttet af systematik, ledelse og dialog mellem ledere og medarbejdere.

For at klæde dig på til at implementere den nye ISO 45003 guideline, har vi udviklet en kursusrække bestående af 3 uafhængige kursusdele, hvoraf dette kursus (del 2) giver dig inspiration til implementering og håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer.

Ønsker du også viden om indholdet i og tankegangen bag ISO 45003 guidelinen, og hvordan du udfører audit af trivsel og psykisk arbejdsmiljø, anbefaler vi ISO 45003 guideline (del 1) og ISO 45003 til audit af trivsel og psykisk arbejdsmiljø (del 3).

Målgruppe

Kurserne om ISO 45003 henvender sig til topchefer, ledere, HR-chefer og andre nøglepersoner med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. De er særligt vigtige for arbejdsmiljøchefer, arbejdsmiljø- og systemansvarlige, interne auditorer samt andre med ansvar for drift og udvikling af arbejdsmiljøet.

Forhåndskendskab til ISO 45001 og arbejdsmiljøledelse er en fordel, men det er ikke en forudsætning. Derfor er kurserne om ISO 45003 også et relevant opgraderingsforløb for dig, der tidligere har deltaget på et eller flere af vores kurser om ISO 45001. 

Indhold

 • Særlige kendetegn for arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
 • Fundamentet for arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
 • Koblingen af trivsel og psykisk arbejdsmiljø til løsningen af (kerne)opgaven 
 • Primær, sekundær og tertiær forebyggelse 
 • Opgaver, roller og ansvar for trivsel og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden 
 • Metoder og værktøjer 
 • Ledelse og dialog 
 • ”Trivselstrappen” 
 • IGLO-modellen 
 • Forudsætninger og proces for integration af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i ISO 45001  
 • Gennemgang og diskussion af implementeringsforløb 
Information

Kursusmaterialet fremsendes til dig på mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv huske at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset udbydes af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
maj 15, 2024 08:30 maj 15, 2024 16:30 Class Kongens Lyngby Book nu
oktober 03, 2024 08:30 oktober 03, 2024 16:30 Class Middelfart Book nu