ISO 45003 til audit af trivsel og psykisk arbejdsmiljø (Del 3)

Formål

Den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001, fik i 2021 følgeskab af den nye ISO 45003 guideline, som beskriver forventningerne til håndtering af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i et arbejdsmiljøledelsessystem opbygget efter ISO 45001.

Formålet med ISO 45003 er at forebygge og styrke håndteringen af trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og den nye guideline beskriver, hvordan det gøres i praksis med nye tilgange og metoder understøttet af systematik, ledelse og dialog mellem ledere og medarbejdere.

For at klæde dig på til at implementere den nye ISO 45003 guideline, har vi udviklet en kursusrække bestående af 3 uafhængige kursusdele, hvoraf dette kursus (del 3) giver dig kompetencerne til planlægning og gennemførsel af audit med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Ønsker du også viden om indholdet i og tankegangen bag ISO 45003 guidelinen, og hvordan ISO 45003 implementeres i et arbejdsmiljøledelsessystem, anbefaler vi ISO 45003 guideline (del 1) og Implementering af ISO 45003 (del 2). 

Målgruppe

Kurserne om ISO 45003 henvender sig til topchefer, ledere, HR-chefer og andre nøglepersoner med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. De er særligt vigtige for arbejdsmiljøchefer, arbejdsmiljø- og systemansvarlige, interne auditorer samt andre med ansvar for drift og udvikling af arbejdsmiljøet.

Forhåndskendskab til ISO 45001 og arbejdsmiljøledelse er en fordel, men det er ikke en forudsætning. Derfor er kurserne om ISO 45003 også et relevant opgraderingsforløb for dig, der tidligere har deltaget på et eller flere af vores kurser om ISO 45001. 

Indhold

 • Hvad er en audit? 
 • Særlige forhold omkring audit af trivsel og psykisk arbejdsmiljø 
 • Udvælgelse af relevante auditelementer og aktører til auditprogrammet 
 • Forskellige audittilgange og -metoder 
 • Audit af psykisk og fysisk arbejdsmiljø med udgangspunkt i rammen for løsning af (kerne)opgaven 
 • Interview som auditmetode 
 • Interview af medarbejdere og deres leder 
 • Audit af arbejdsmiljøarbejdet og af arbejdsmiljøet 
 • Afdækning af forebyggelsesniveauet og belastningerne hos medarbejdere og ledere 
 • Auditrollen under og efter audit 
 • Brug af auditguider 
 • Gennemgang og drøftelse af auditforløbet (Forberedelse, gennemførelse, vurdering, konklusion og reaktioner, rapportering, formidling samt opfølgning) 
Information

Kursusmaterialet fremsendes til dig på mail før kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du selv huske at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset udbydes af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
juni 13, 2024 08:30 juni 13, 2024 16:30 Class Kongens Lyngby Book nu
november 28, 2024 08:30 november 28, 2024 16:30 Class Middelfart Book nu