Lithiumbatterier, fuldt reguleret, IATA

Formål

Dette kursus giver dig viden om forsendelse af lithiumbatterier, som er fuldt reguleret farligt gods efter reglerne i IATA. Dermed kan du tage ansvar for, at der kun sendes batterier på korrekt og sikker vis, samt at defekte batterier ikke sendes med fly. 

Du bliver i stand til at emballere, pakke og mærke emballager med lithiumbatterier samt udfylde transportdokumentation til flytransport, og du lærer, hvornår Section II ikke længere kan anvendes, og batterierne derfor er fuldt reguleret.  

Kurset om lithiumbatterier, fuldt reguleret, IATA medfører, at du overholder uddannelseskravet i ADR, RID og IMDG kapitel 1.3 udover IATA kapitel 1.5, cat 1 + 3. 

Målgruppe

Kurset om lithiumbatterier, fuldt reguleret, IATA henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med forsendelse af lithiumbatterier i henhold til IATA. 

Indhold

  • Lithiumbatterier generelt
  • Gennemgang af Sec II
  • Pakkeinstruktioner
  • Ødelagte og defekte batterier
  • Valg, pakning og mærkning af emballage
  • Transportdokumentation (udfyldelse)
  • Håndtering af forsendelser
  • UN3090, UN3091, UN3480 og UN3481  
Information  

Alle priser er ekskl. moms.  

Kurset udbydes af: Bureau Veritas HSE Denmark A/S. 

BEMÆRK: For alle IATA og ICAO kurser gælder, at det er virksomhedens ansvar at medarbejderne er kompetente til de arbejdsopgaver den enkelte medarbejder udfører, dvs. der skal efter kursus laves en løbende vurdering og registrering af medarbejderens kompetencer. Dette er ikke omfattet af kurset, og er virksomhedens ansvar i henhold til IATA kapitel 1.5.2.1 og ICAO 1.4.2.

Tilgængelige datoer

Startdato Slutdato Undervisningsform Lokation Book nu
september 17, 2024 08:30 september 18, 2024 16:30 Class Fredericia Book nu