Inspektioner og Audits, Bureau Veritas

Inspektioner - Audits

Kravet om fødevaresikkerhed vokser

Kunder, forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at fødevarer skal behandles med omhu. Fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet skal fastholdes fra jord til bord samt gennem alle led i fødevarekæden. Som fødevarevirksomhed er kvaliteten af dine produkter og ydelser ikke kun afhængige af jeres egne styringssystemer og rutiner. De er i høj grad også influeret af, hvorvidt dine leverandører, transportører, lagervirksomheder m.v. har samme prioritering af gode arbejdsgange, hygiejnestyring og fødevaresikkerhed. En audit eller inspektion kan styrke og fastholde fokus på væsentlige elementer med betydning for fødevaresikkerheden.

Inspektionerne/audits kan foretages i henhold til virksomhedens egne checklister eller vi kan udarbejde inspektions/audits grundlaget sammen med virksomheden.

Kontakt

Food Inspection
Telefon: +45 7731 1000
Mail: DNK-FOODInspektion@bureauveritas.com