Certificeringsgrundlag og kriterier for certificering op mod de 17 verdensmål

 • Organisationen skal vurdere alle bæredygtighedsmål mht. deres nuværende status i organisationen samt de respektive muligheder og risici i forhold til bæredygtighed for henholdsvis organisationens processer, dens produkter og/eller services og dens væsentligste leverandørkæder. Vurderingen skal afspejle det internationale perspektiv for bæredygtighedsmålene
 • Organisationen skal udarbejde en strategi for, hvordan den arbejder med bæredygtighed, der afspejler bæredygtighedsmålene på baggrund af deres nuværende status i organisationen samt de respektive fundne risici og muligheder i forhold til bæredygtighed
 • Den udarbejdede strategi skal være omsat til strategiske mål og tilhørende planer, der som minimum skal angive: ansvarlig person, hvad der forsøges opnået, overordnet hvordan det forventes gennemført, samt forventet tidsplan
 • Der skal for de næste 3 år være fastsat operative mål og tilhørende handleplaner, der er i overensstemmelse med de strategiske mål
 • Den udarbejdede strategi skal være kendt og accepteret i bestyrelse/ejerkreds/topledelse, og der skal være afsat de nødvendige ressourcer til at sikre gennemførelse af både de strategiske mål og de konkrete mål.
 • De strategiske og operative mål skal overvåges løbende for at sikre deres gennemførelse
 • Organisationen skal løbende forbedre sin præstation, hvad angår opnåelse af bæredygtighedsstrategien og de tilhørende strategiske og operative mål
 • Strategien og de strategiske mål skal være kendt blandt den øvrige ledelse og relevante nøglepersoner i organisationen
 • Organisationens kommunikation om bæredygtighed skal være i overensstemmelse med resultatet af de ovennævnte krav

Som minimum skal topledelsen en gang om året foretage en evaluering af bæredygtigehedsarbejdet, der bl.a. skal omfatte:

 • Nye og ændrede eksterne og interne forhold ift. bæredygtighedsarbejdet
 • Ajourføring af organisationens vurdering af bæredygtighedsmålene mht. deres nuværende status i organisationen samt de respektive muligheder og risici ift. bæredygtighed
 • Evaluering af nuværende strategiske og operationelle mål og deres respektive planer og fastsættelse af nye
 • Vurdering af om ressourcerne er tilstrækkelige til at sikre gennemførelse af både de strategiske mål og de konkrete mål, og om nødvendigt ajourføre tildelingen
 • Evaluere organisationens evne til at arbejde med bæredygtighed i alle relevante processer, og om nødvendigt iværksætte  handlinger til at sikre dette

Der skal for alle ovennævnte krav sikres tilstrækkelig dokumenteret information for at kunne vurdere, om kravene er overholdt

 • Vores værktøj og kriterier er overordnet baseret på:

  • Vi benytter vores metoder fra ISO systemerne til at vurdere virksomhedens lederskab, rammer og vilkår, interessentanalyse samt arbejdet med bindende forpligtelser 

  • Vi benytter vores viden om dokumentation i en holistisk form til at vurdere virksomhedens arbejde med de 17 Verdensmål i en dansk kontekst og gennem leverandørkæder ved at verificere aktiviteter og dokumentation på arbejdet med de 17 Verdensmål (kædeansvar)
  • Vi benytter vores viden om brancher og risici for virksomheden i at komme uheldigt ud i ”Shitstormen”
  • Vi har udviklet audit kriterier som gør det muligt at certificere og vurdere udviklingen

Kontakt

Tomas Jørgensen
Sales manager
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com