Hvad er en LCA (Livscyklusvurdering)?, Bureau Veritas

Hvad er en LCA (Livscyklusvurdering)?

LCA er en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment). Det er en metode som kan anvendes til at vurdere den samlede miljøbelastning, et produkt udgør fra vugge til port, vugge til grav, eller port til grav, afhængig af formålet med livscyklusvurderingen. Formålet kan enten være bestemt af dig selv,  hvor eller til hvem LCA’en skal anvendes. Metoden hjælper dig med at identificere de vigtigste kilder til miljøpåvirkninger og størrelsen på disse udledninger. Med en LCA beregning får du samtidig mulighed for at se, hvor der skal sættes mest ind eller hvor man ikke skal prioritere sit arbejde.

Hvad er værdien/fordelene ved LCA?

Fordelene ved en LCA er mange. Fra et teknisk perspektiv giver det et gennemarbejdet billede af den samlede miljøbelastning for produkter og processer samtidig med, at det giver et overblik over miljøpåvirkningen på alle trin i livscyklussen. LCA’en følger en anerkendt metode som åbner op for sammenlignelighed mellem produkter inden for den samme produktgruppe eller ens egne produkter. En LCA beregning kan også hjælpe med at undgå greenwashing og være grundlaget for din virksomheds grønne markedsføring. Desuden kan det styrke beslutningstagning og brandimage.

Hvordan implementeres LCA?

En LCA kan implementeres på flere måder f.eks. via en EPD. Først og fremmest skal du definere formålet med LCA-projektet, og hvilke miljøpåvirkninger, der er vigtigst for din virksomhed. I et LCA-projekt analyseres der 16 miljøpåvirkninger, hvor klima er én af dem. Dernæst skal du samle oplysninger om produktets komponenter, materialer, energiforbrug, emballage og emissioner under hele produktionsprocessen. Endelig skal du analysere dataene for at identificere de vigtigste miljømæssige konsekvenser af det aktuelle produkt eller produktgruppe.

Har du brug for hjælp til lca?

Tomas Jørgensen, Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072 | Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com