ISO 37001 certificering, Bureau Veritas

ISO 37001
certificering

Bliv certificeret efter ISO 37001 Anti-bestikkelse

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

ISO 37001 specificerer krav til et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse. Systemet er designet til at hjælpe en virksomhed med at forhindre, opdage og reagere på bestikkelse og overholde love og frivillige forpligtelser.

ISO 37001 standarden definerer kravene til et anti-bribery ledelsessystem, herunder bl.a. kravene til definition af ansvar og beføjelser, risikovurdering, risiko håndtering, kontrol (finansiel og non-finansiel), definition af regler for gaver, donationer m.v., mulighed for fortrolig rapportering af mistanke om bribery, interne audits, ledelsens evaluering mm.

En ISO 37001 certificering giver virksomheden et fortrin frem for ikke-certificerede virksomheder i kampen om kunderne – specielt i kundesegmentet, hvor der er høj fokus på anti-bribery som f.eks. statslige og internationale institutioner samt større internationale virksomheder. Herudover giver det den certificerede virksomhed et godt værktøj internt for at kunne forebygge bribery samt eksternt i forhold til samarbejdet med bl.a. underleverandører, kunder eller samarbejdspartnere, der agerer i risikolande eller i risikoforretningsområder.

Fordelene med en iso 37001 certificering

  • Opbygningen af ISO 37001 ledelsessystem matcher opbygningen af andre ledelsesstandarder og kan derfor relativt knyttes til f.eks. kvalitetscertificeringen ISO 9001
  • Et bevis på, at din organisation har implementeret "Rimelige og forholdsmæssige" foranstaltninger til forebyggelse af bestikkelse og overholdelse af lov
  • Forbedre organisationens omdømme og undgå de omkostninger, der er forbundet med bestikkelse
  • Sikre din organisations integritet til ejere, direktører, medarbejdere, tilsynsmyndigheder og forretningsforbindelser
  • Få adgang til nye forretningsmuligheder og forretningsforbindelser
Image
ISO 37001-standarden bidrager til verdensmålene, Bureau Veritas

ISO 37001-STANDARDEN BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 37001-standarden til følgende verdensmål: 8, 10, 11 og 16.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.