2025 strategikurs, Bureau Veritas

2025 strategikurs: Vi bringer koncernens værdiskabelse til det næste niveau

Bureau Veritas fortsætter den værdiskabende rejse med sin 2025-strategi. Det gør vi ved at sikre vækst på både den korte og den lange bane. Og det gør vi ved at opnå den maksimale værdi af eksisterende forretninger samt forretninger, inden for vores kerneaktivitet og ved at være førende inden for bæredygtighed i TIC-sektoren. Til dette bruger vi Bureau Veritas' styrker. Vores evne til at være ekstrem reaktionsdygtige og vores effektivitet vil bl.a. være hjørnestenene i vores fremtidige succes.

 

Stærke MEGATRENDS i forbindelse med udviklingen af TIC-SEkTORen

For at accelerere omstilling og vækst vil Bureau Veritas drage fordel af grundlæggende markedstrends, som udvikler sig hastigt i hele verden. Vi starter med det, der har størst indflydelse på TIC-industrien og særligt på BV’s forretningsportefølje.

Større robusthed i dag og mere handel i morgen

Værdimarkører: Strategiens rygrad

Bureau Veritas drager fordel af en tidligere veludført strategiplan og sætter sin lid til nøglebegreberne inden for TIC-markedet, som byder på solide vækstmuligheder. Denne køreplan er baseret på 3 værdimarkører:

 • Skala: Det er Bureau Veritas’ mål at fastholde den maksimale værdi af vores eksisterende aktiver, evner og geografiske beskaffenhed ved at accelerere standardisering og replikation af vores eksisterende ydelser. Omstillingsrejsen vil fortsætte henimod en endnu mere markedsorienteret organisation, idet vi drager fordel af vigtige investeringer, vi har foretaget inden for de seneste seks år – både internt og eksternt. Dette vil øge vores organiske vækst;
 • Udvidelse: Bureau Veritas vil især fokusere på bæredygtighed og energiomstilling. Der er spændende vækstmuligheder inden for begge disse områder. Koncernen vil til fulde udnytte vækstmuligheder på tværs af områderne, som opstår side om side med makroøkonomiske og samfundsmæssige omstillinger (5G, ny mobilitet, etc.). Dette opnås gennem større indtrængning på voksende højværdimarkeder og ved at gribe både organiske og eksterne vækstmuligheder;
 • Initiativer: Bureau Veritas vil investere i virksomheder, som har potentiale til at blive en del af TIC-kerneforretningsområder i fremtiden. Koncernen vil til fulde benytte sig af teknologiske omstillinger til at blive velplaceret inden for nøgleområder så som tilslutning, sporbarhed og cybersikkerhed. Som området ”udvidelser” omfatter området ”Initiativer” også både organisk og ekstern vækst.

Katalysatorer: Nøglefaktorer til at udføre BV's strategi

Udførelsen af Bureau Veritas' 2025 strategi er baseret på 3 katalysatorer: 

 • Mennesker og kultur: Bureau Veritas’ succes, vores evne til at hjælpe kunderne og samtidig differentiere os, vores evne til at forny os og vækste på en bæredygtig måde er meget afhængig af vores menneskelige ressourcer. Det er vigtigt for vores 2025-strategi, at koncernen tiltrækker de bedste medarbejdere, at vi fastholder vores eksperter, at vi udvikler de næste generationer og hvordan vi i sidste instans opbygger kulturen på tværs af organisationen;
 • Organisation og ledelse: I 200 år har Bureau Veritas hjulpet kunderne med at forbedre deres praksis inden for sundhed, sikkerhed, kvalitet, social- og miljøbeskyttelse. Koncernen skal være et forbillede. Det er Bureau Veritas’ overbevisning og forpligtelse over for kunderne, interessenterne, samfundet og virksomheden selv. 2025-målene er toneangivende inden for TIC-industrien - ESG (Environmental, Social & Governance-kriterier);
 • Innovation og digitale løsninger: Innovation og digitale løsninger er nøglefaktorer for at accelerere udførslen af BV’s 2025 strategi, for at foregribe kundernes behov, for at hjælpe dem med at sikre en større effektivitet i forbindelse med deres aktiver, systemer og produkter, og bistå dem i deres egen digitale omstilling.
Image
Value drivers, Bureau Veritas


Overordnede emner: forretningsmuligheder

Bureau Veritas har samlet alle strategiske prioriteter i 5 overordnede emner. Alle disse investeringsområder er baseret på BV’s evner og mangeårige ekspertise og helt afstemt med megatrends:

 • Livscyklusløsninger (aktiver), øget ledelsesaktivitet gennem hele aktivets livscyklus;
 • Bæredygtighedsforvisning, skabe troværdighed om vores kunders bæredygtige strategier;
 • Energiomstilling - overensstemmelsesvurdering, bistå vores kunder i deres strategier inden for energiomstilling;
 • Teknologi og online-salg, hjælpe kunderne med overensstemmelses-, performance-, eller sikkerhedskrav;
 • Cybersikkerhedskrav, som vil være en relevant del af vores portefølje i fremtiden.

2025 Finansielle mål & antagelser

Som en del af strategien har koncernen fastsat et nyt økonomisk midtvejsmål:

2025 AMBITIONer  
Vækst Fleksibel og forbedret organisk vækst: 4-6%
Margin Intet kompromis: over 16%1
Cash Stærk omregning af likvider2: over 90%

Anvendelsen af det frie drifts-cash flow afstemmes mellem kapitaludgifter (Capex), fusioner og opkøb (M&A) og aktionærers afkast (dividende):

2025 Antagelser  
Capex Mellem 2.5-3.0% af koncernomsætningen
M&A Disciplineret og selektiv bolt-on M&A-strategi
Dividende Udbetaling af ca. 50% af den tilpassede nettoprofit


2025 bæredygtighedsambitioner

Udover sit økonomiske resultat, forpligter Bureau Veritas sig også til stadig at bruge tid på at rapportere finanstal.

Koncernen præsenterer sin strategi inden for socialt og miljømæssigt ansvar indtil 2025. Denne strategi, som er afstemt med FN’s 17 verdensmål, har til formål at “Skabe en bedre verden”. Den er baseret på tre strategilinjer: “At skabe en bedre arbejdsplads”, “At skabe et bedre miljø” og “At skabe en bedre forretningspraksis”; og tre bæredygtighedshjørnesten: “Social- & humankapital”, “Naturligt kapital” og “Governance”.

Bureau Veritas følger og rapporterer hvert år sin CSR-performance ved hjælp af 18 udvalgte vigtige performanceindikatorer. Derudover forpligter koncernen sig til at nå fem vigtige performanceindikatorer inden 2025.

  UNITED NATIONS' SDGS 2025 TARGET
SOCIAL & HUMANKAPITAL    
Antal uheld i alt (TAR)3 #3 0.26
Andelen af kvinder i ledende stillinger4 #5 35%
Antal uddannelsestimer pr. medarbejder (pr. år) #8 35.0
NATURLIGT KAPITAL    
CO2 -udledninger pr. ansat (tons pr. år)5 #13 2.00
GOVERNANCE    
Andelen af medarbejdere, der har modtaget træning i Code of Ethics #16 99%

1 Tilpasset driftsmargin ved en konstant valutakurs.
2 Nettolikvider skabt af driftsaktiviteter før virksomhedsskat/tilpasset driftsfortjeneste, gennemsnitligt i løbet af perioden.
3 TAR: Total Accident Rate (antal ulykker med og uden tabt arbejdstid x 200.000/antal arbejdstimer).
4 Andelen af kvinder i bestyrelsen iht. Band II (internt system svarende til ledelses- eller bestyrelsespost) i virksomheden (antal fuldtidsansatte kvinder i en lederrolle/det totale antal fuldtidsansatte i lederroller).
5 Udledning af drivhusgasser fra kontorer og laboratorier, CO2 i tons pr. medarbejder pr. år for Scope 1, 2 og 3 (udledninger i forbindelse med forretningsrejser).

Bureau Veritas' mission/purpose

Udforsk