Kasper Hillgaard Mühlbach, Dansk Standard (DS) & Susanne Lykkeberg, Bureau Veritas | Bureau Veritas Kick Off 2024, underside

Ledelsesstandarder og High Level Structure (HLS) er vejen frem

I øjeblikket har mange virksomheder rettet opmærksomheden mod de mange direktiver som EU ruller ud, heriblandt CSRD-direktivet. At opfylde dette direktiv opfattes af mange (og med god grund) som en udfordring og et ekstra stort ressourcetræk. Nye ESG-compliance-funktioner nedsættes, data skal indhentes og analyseres, politikker, processer og procedurer skal sikre, at data er anvendelige og troværdige for i sidste ende at skabe tillid til organisationen. Lyder noget af det bekendt?

Dette oplæg ved Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent ved Dansk Standard (DS) og Susanne Lykkeberg, Lead Auditor og produktejer på ISO 9001 hos Bureau Veritas, fokuserer på det forspring mange virksomheder, der er certificeret og benytter ISOs ledelsessystemer, har i forhold til f.eks. bæredygtighedsrapportering, idet de allerede har opbygget processer, politikker og målsætning for området baseret på  plan-do-check-act og ISOs gennemarbejdede Harmonized Structure. 

Harmonized Structure (tidligere benævnt High Level Structure) blev indført i 2015 og medfører, at nye og eksisterende ISO-ledelsesstandarder opbygges på samme grundstruktur. Formålet med Harmonized Structure er, at virksomheder med mere end ét ledelsessystem, lettere kan integrere og effektivisere flere systemer i ét fælles ledelsessystem. Det er motoren i enhver organisation, som har taget dette koncept til sig, og som giver en unik mulighed for hurtigere at omstille sig, indarbejde og opfylde nye krav og dermed blive mere robust. 

Kasper Hillgaard Mühlbach, Chefkonsulent, Dansk Standard (DS) & Susanne Lykkeberg, Lead Auditor og Lead Tutor ISO 9001, Bureau Veritas

                                                                  Spørgsmål               
+45 7731 1000