Inspektioner, Bureau Veritas

Inspektioner - Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed og god hygiejne
(Retail og Restauranter)

Der er ikke bare krav om fødevaresikkerhed og god hygiejne, men også om kulinarisk kvalitet og sunde valg. Inspektions/audits ordningen er en ny og innovativ inspektionsstandard, der integrerer myndighedernes minimumskrav med dine krav til f.eks. kvalitet, variation og kulinarisk kvalitet. Inspektions/audits ordningen er målrettet restaurations- og cateringvirksomheder og kan udvikles til at integrere andre brancher såsom kiosker, butikker etc. Her vil der være fokus på:

  • Grundig gennemgang af egenkontrolprogrammet. Herunder tilbagetrækning, sporbarhed, ledelsens ansvar, mærkning af fødevarer, materialer og genstande, uddannelse af medarbejdere, registrering/autorisation
  • Grundig gennemgang af håndtering af fødevarer, personlig hygiejne, rengøring og bygnings- og inventar-vedligehold, skadedyr og affald
  • Mulighed for udvidelse med f.eks. arbejdsmiljø, energieffektivisering, procesoptimering, kulinarisk kvalitet og andre virksomhedsspecifikke områder
  • Afrapportering med oversigt over alle enheder, samlet evaluering og pointangivelse
  • Ved opnåelse af 80 % af de mulige point udstedes et Bureau Veritas bevis.

Fordelene ved inspektioner - fødevaresikkerhed

Med inspektions/audits ordningen kan du med en lille indsats forbedre dine produkter og services for kunderne, lette samarbejdet med myndighederne og træne dine medarbejdere.

  • Virksomheden får et effektivt værktøj til håndtering af fødevaresikkerhed, der er målrettet netop virksomhedens behov
  • Forbedringsområder bliver udpeget og fokus fastholdt over tid
  • Medarbejdere opnår ny motivation og kompetencer gennem træning
  • Inspektionen/auditten øger dokumentationen for hygiejneforholdene og reducerer risikoen for negativ omtale
  • Skriftlig afrapportering og dokumentation til internt og eksternt brug

Kontakt

Food Inspection
Telefon: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com

Vores tjenester