Image
Kurser i Farligt Gods ADR-IMDG, Bureau Veritas

Kurser i Farligt gods (ADR-IMDG)

Alle ansatte, som er involveret i transport af farligt gods på enten landevejen (ADR) eller via søfarten (IMDG), skal være uddannet til at kunne varetage de opgaver og det ansvar dette medfører. Med en uddannelse inden for ADR og IMDG vil du være med til at øge sikkerheden under transporten, både i henhold til love og regler, sikkerhed for personer, miljøet og for at kunden modtager varen til tiden.