Restart your business with BV

Restart your Business with BVFor mere information om "Restart your business with BV", har vi oprettet en dedikeret kontaktformular. Vi håndterer din anmodning så hurtigt som muligt. kontakt osAlle virksomheder prioriterer at komme tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt, men med passende sundheds-, sikkerheds og hygiejneforanstaltninger for deres medarbejdere og kunder. “Restart your business”, som består af en 4-trins proces, er udviklet af tekniske specialister i Bureau Veritas. Processen adresserer specifikke risici, hvor mennesker arbejder og færdes, så passende sikkerhedsforanstaltninger implementeres for at minimere risikoen og smitte.

Fase 1: Projektopstart og forberedelse

En specialist fra Bureau Veritas koordinerer en opstart af arbejdsprocessen med ledelsen, hos kunden,
hvor vi blandt andet vil gennemgå: Kundens forholdsregler i forbindelse med COVID-19, omfang af scope og lovgivning, samt retningslinjer.

Fase 2: SYSTEMVURDERING

Ved hjælp af branchespecifikke tjeklister vil vores specialist foretage forskellige undersøgelser for at hjælpe med at vurdere, hvor parate I er til at vende sikkert tilbage til arbejdet. Tjeklisten kan evt. suppleres, hvis virksomheden har yderligere krav. Denne vurdering inkluderer fire forskellige emner: processer, hygiejne, mennesker og faciliteter.

FASE 3: AUDIT ON-SITE

Bureau Veritas foretager en risikoanalyse af kundens portefølje og kommer med anbefalinger til hvilke områder, der skal udvælges til audit. Auditten afdækker i hvor høj grad virksomhedens foranstaltninger er forstået og implementeret.

Fase 4: RAPPORTERING

Når alle områder er auditeret, vurderer vores specialist, hvorvidt indholdet i tjeklisten er opfyldt. Dette inkluderer yderligere vejledning eller korrigerende handlinger, som bør foretages for enten at leve op til loven, virksomhedens egne politikker eller god praksis. Resultaterne uploades til en online platform, så de er let tilgængelige for virksomheden, samt interessenter.

Kontakt

Eller send en mail til
restartwithbv@bureauveritas.com