Danmarks indsats for verdensmålene i et større perspektiv

Danmark har i høj grad taget FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling til sig. Både politikkere, borgere og virksomheder gør en storstilet indsats for at implementere verdensmålene, og på mange områder er verdensmålene hurtigt blevet en fælles referenceramme. Men Danmark kan ikke gøre det alene.

Med Danmarks relative lille størrelse i det globale perspektiv, har vi brug for stærke allierede, og her er det naturligt at kigge mod vores naboer og EU. EU har i det globale billede en meget stærkere gennemslagskraft – hvis vi ellers kan blive enige! Lykke Friis tager os med på en EU-rundrejse og fortæller mere omkring udfordringer og forhindringer for et fælles fodslag. Hun sætter også indsatsen ind i et historisk perspektiv og trækker tråde tilbage til Berlinmurens fald for netop 30 år siden. Derudover deler hun ud af sin imponerende viden om vores tyske broderfolk mod syd. Kom med på en tour-de-force gennem Europa og få sat Danmarks indsats ind i et større perspektiv.

Lykke Friis

Lykke Friis, ph.d. i international politik, direktør i Tænketanken Europa og tidligere klima- og energiminister

 

Spørgsmål:
+45 7731 1000