Image
IATA kurser, Bureau Veritas

Kurser i Farligt gods (IATA)

Alle ansatte, som er involveret i transport af farligt gods i luftfarten (IATA), skal være uddannet til at kunne varetage de opgaver og det ansvar dette medfører. Med en uddannelse inden for IATA vil du være med til at øge sikkerheden i forbindelse med flytransporten. Dette betyder at love og regler skal overholdes, sikkerhed for personer og miljøet skal tilgodeses, samt sikkerhed for at kunden modtager varen til tiden.