Rådgivning inden for bæredygtighed, Bureau Veritas HSE

Rådgivning | Bæredygtighed

professionel rådgivning til en bæredygtig forretningsudvikling

En bæredygtig tilgang til forretningsudvikling er især vigtigt for virksomheder, der arbejder med materialer, der kan være til skade for mennesker og/eller miljø. Dog er disse virksomheder langt fra de eneste, som vil kunne have gavn af et bæredygtigheds-tjek.

For at skabe værdi til virksomheden, skal det give mening for kerneforretningen - også på bundlinjen.

Bureau Veritas HSE kan bl.a. rådgive inden for følgende områder:

CO2 regnskab

Et CO2 regnskab kan laves både på produktniveau og på virksomhedsniveau. Med et CO2 regnskab får du et overblik over det CO2 aftryk de enkelte processer i din virksomhed giver. Det giver dig mulighed for at prioritere indsatserne af din virksomhed, som vil være med til at reducere din virksomheds CO2 udledning. Ligeledes giver det dig også en dokumentation for at kunne kommunikere jeres CO2 aftryk overfor kunder.

Livscyklusvurdering (LCA)

Med en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) får man fokus på de miljøbelastninger et produkt kan have fra vugge til port, vugge til grav eller fra vugge til vugge, afhængig af formålet med livscyklusvurderingen. En livscyklusvurdering giver udtryk for den samlede miljøbelastning. Med en livscyklusvurdering bliver miljøbelastningen ikke kun udtrykt i et CO2 aftryk, men der indgår også en vurdering af miljøaftrykket i forhold til påvirkning af jord-, vand- og luft miljøet. En livscyklusvurdering bygger på de internationale standarder i ISO 14040-serien.

Med en livscyklusvurdering har du et reelt værktøj til at kunne dokumentere miljøpåvirkning af dit produkt, og dels til at prioritere indsatser i virksomheden som har betydning for den miljøbelastning produktet har.

Byggevaredeklarationer (BVD)

En byggevaredeklaration (BVD) er et dokument med detaljerede oplysninger om de kemiske emner i produktet, samt hvordan produktet skal håndteres i bygge- og driftfasen, samt ved bortskaffelse. Vi udarbejder et fysisk dokument, der følger kravene fra den svenske Bygvaredeklaration (eBVD).

Ved større byggerier i de nordiske lande, ses det ofte, at bygherrer efterspørger dokumentation for miljø- og helsefare ved de materialer der anvendes. En byggevaredeklaration kan bruges i denne sammenhæng.

Miljøvaredeklarationer (EPD)

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) dokumenterer et produkts miljøbelastning, og er baseret på en livscyklusvurdering. En miljøvaredeklaration er udviklet i henhold til de anerkendte europæiske og internationale standarder ISO 14025 og EN 15804 (byggevarer).

Med en miljøvaredeklaration har i mulighed for at oplyse om miljøforhold ved jeres produkter, da det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af produktet.

Miljømærkning – svanen og blomsten

Begge miljømærker er de officielle miljømærker i Danmark. For at få et af disse miljømærker bliver der stillet krav til produktet i hele dets livscyklus. Det gælder de råvarer der anvendes, selve produktionen, kvaliteten af produktet, samt krav i forhold til afskaffelse/recirkulering. Udover miljøkrav stilles der også krav til de arbejdsforhold hvorunder produkterne fremstilles.

For hver produktgruppe er der specifikke kriterier der skal dokumenteres, før man kan få licens til et af mærkerne.

Med den type dokumentation af miljøpåvirkningen får man mulighed for at kunne markedsføre sit produkt med et fysisk mærke som signalere, at produktet lever op til kriterierne for svanen og/eller EU blomsten.

Kontakt

Tomas Jørgensen
Sales manager
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com