Rådgivning inden for bæredygtighed, Bureau Veritas HSE

Rådgivning | Bæredygtighed

En bæredygtig tilgang til forretningsudvikling er især vigtigt for virksomheder, der arbejder med materialer, der kan være til skade for mennesker og/eller miljø. Dog er disse virksomheder langt fra de eneste, som vil kunne have gavn af et bæredygtigheds-tjek.

For at skabe værdi til virksomheden, skal det give mening for kerneforretningen - også på bundlinjen.

Bureau Veritas HSE kan bl.a. rådgive inden for følgende områder:

CO2 regnskab

Et CO2 regnskab kan laves både på produktniveau og på virksomhedsniveau. Med et CO2 regnskab får du et overblik over det CO2 aftryk de enkelte processer i din virksomhed giver. Det giver dig mulighed for at prioritere indsatserne af din virksomhed, som vil være med til at reducere din virksomheds CO2 udledning. Ligeledes giver det dig også en dokumentation for at kunne kommunikere jeres CO2 aftryk overfor kunder.

Verificering af produkters miljø- eller klimaaftryk efter PEFCR 

Når produkter, der er mærket med et miljøaftryk, rammer markedet, er der tale om grøn markedsføring. For at sikre jeres produkters overlevelse på markedet, er det vigtigt at højne produkternes troværdighed, ved at få en uafhængig tredje-part til at verificere at tal og beregninger er i overensstemmelse med kravene i PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rule).

EU har udgivet PEFCR for mere end 20 produktkategorier, som er alt mellem tekniske produkter (batterier og maling mm.), fødevarer (pasta, mælk og øl mm.), og foder til husdyr og fisk. Bag opgørelserne ligger en livscyklusvurdering opgjort efter de standardiserede metoder. Findes der ikke kategoriregler for en konkret type produkter, har EU opstillet de overordnede krav til data og beregninger, som man kan bruge i stedet.

Klima er et af de miljøforhold, hvor der er en stor interesse for at få det markedsført, og derfor tilbyder Bureau Veritas at verificere jeres klimaftryk i overensstemmelse med PEFCR.

Aller Aqua er en af de virksomheder der har fået verificeret deres foders klimaaftryk efter den såkaldte PEFCR. Læs mere om hvordan du bliver C02-verificeret her.

Grøn markedsføring

De fleste danske virksomheder vil gerne fremstå ansvarlige, og markedsføring af den bæredygtige tilgang spiller derfor en aktiv rolle i at drive udvikling af produkter og services.

Grøn markedsføring omfatter alle tænkelige måder at kommunikere sit budskab på, og overordnet gælder det, at man skal kunne fremlægge dokumentation for de forhold, man fremhæver i sin (grønne) markedsføring, så forbrugerne ikke bliver vildledt.

Kravene til grøn markedsføring kan være svære at finde rundt i, og derfor har Bureau Veritas udviklet en række services, der understøtter virksomheders og organisationers grønne markedsføring.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), er en ny EU-lovgivning, der kræver, at store virksomheder regelmæssigt offentliggør rapporter om deres miljø- og socialpolitik samt bæredygtighedsindsats. Formålet med CSRD er at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomheders ikke-finansielle rapportering og hjælpe interessenter som investorer, forbrugere og beslutningstagere med at vurdere virksomheders bæredygtighedspræstation. CSRD fastsætter en fælles rapporteringsramme for ikke-finansielle data og gælder for store virksomheder i EU med visse økonomiske kriterier.

Livscyklusvurdering (LCA)

Med en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) får man fokus på de miljøbelastninger et produkt kan have fra vugge til port, vugge til grav eller fra vugge til vugge, afhængig af formålet med livscyklusvurderingen. En livscyklusvurdering giver udtryk for den samlede miljøbelastning. Med en livscyklusvurdering bliver miljøbelastningen ikke kun udtrykt i et CO2 aftryk, men der indgår også en vurdering af miljøaftrykket i forhold til påvirkning af jord-, vand- og luft miljøet. En livscyklusvurdering bygger på de internationale standarder i ISO 14040-serien.

Med en livscyklusvurdering har du et reelt værktøj til at kunne dokumentere miljøpåvirkning af dit produkt, og dels til at prioritere indsatser i virksomheden som har betydning for den miljøbelastning produktet har.

Miljøvaredeklaration (EPD)

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) dokumenterer et produkts miljøbelastning, og er baseret på en livscyklusvurdering. En miljøvaredeklaration er udviklet i henhold til de anerkendte europæiske og internationale standarder ISO 14025 og EN 15804 (byggevarer).

Med en miljøvaredeklaration har i mulighed for at oplyse om miljøforhold ved jeres produkter, da det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af produktet.

Byggevaredeklaration (BVD)

En byggevaredeklaration (BVD) er et dokument med detaljerede oplysninger om de kemiske emner i produktet, samt hvordan produktet skal håndteres i bygge- og driftfasen, samt ved bortskaffelse. Vi udarbejder et fysisk dokument, der følger kravene fra den svenske Bygvaredeklaration (eBVD).

Ved større byggerier i de nordiske lande, ses det ofte, at bygherrer efterspørger dokumentation for miljø- og helsefare ved de materialer der anvendes. En byggevaredeklaration kan bruges i denne sammenhæng.

Miljømærkning – svanen og blomsten

Begge miljømærker er de officielle miljømærker i Danmark. For at få et af disse miljømærker bliver der stillet krav til produktet i hele dets livscyklus. Det gælder de råvarer der anvendes, selve produktionen, kvaliteten af produktet, samt krav i forhold til afskaffelse/recirkulering. Udover miljøkrav stilles der også krav til de arbejdsforhold hvorunder produkterne fremstilles.

For hver produktgruppe er der specifikke kriterier der skal dokumenteres, før man kan få licens til et af mærkerne.

Med den type dokumentation af miljøpåvirkningen får man mulighed for at kunne markedsføre sit produkt med et fysisk mærke som signalere, at produktet lever op til kriterierne for svanen og/eller EU blomsten.

Kontakt

Tomas Jørgensen
Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com