ISO 45001:2018
og standardens fordele

I marts 2018 blev den internationale arbejdsmiljøstandard ISO 45001:2018 godkendt. ISO 45001:2018 vil over den næste 3-årige periode erstatte den nuværende arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001. 

Arbejdsmiljøstandarden bliver nu til en ISO-standard, som i opbygning er fuld kompatible med kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og fødevarestandarden ISO 22001. Opgraderingen til ISO 45001 indeholder samtidig en række nye krav og muligheder, som nu skal omsættes til værdi i jeres virksomhed. Uanset hvilke behov I har for at sikre en god proces, implementeringen og effekten af jeres kommende ISO 45001 certificering, står Bureau Veritas Certification Denmark A/S klar til at hjælpe jer. Kom godt fra start med vores forberedende kurser, der klæder dig på til fremtiden med ISO 45001:2018 standarden.  

Fordelene med iso 45001:2018

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

De 3 vigtigste HLS-begreber i ISO 45001

.

.

.

 

 

 • En risikobaseret tankegang - En proaktiv tilgang, som hjælper organisationer med at udpege trusler OG muligheder.
 • Ledelse - Den øverste ledelse skal udvise en tydelig dedikation til at fokusere på arbejdsmiljøområdet OG være ansvarsbevidste. 
 • Planlægning - Virksomheder skal udpege risici og muligheder inden for arbejdsmiljøområdet OG risici og muligheder, som påvirker driften.


Interessenter - stadig vigtigere

.

.

.

 

 

 • Bredere perspektiv - Medarbejdere i og udenfor virksomheden, ledere, ordregivere, personer som er på besøg...
 • Mere rådgivning - Medarbejdere skal deltage i og vejledes i ledelsessystemet.
 • Øgede kompetencer - Virksomheder skal sikre, at medarbejderne er i stand til at udpege farer og gøre en indsats inden for arbejdsmiljøområdet, så de kan handle, når det er nødvendigt. 

 

Deadline for overgangen:
12. marts 2021

 

 

Risici - en bredere definition

.

.

.

.

 

 

 • Traditionelle arbejdsmiljørisici - Tunge løft, elektricitet, arbejde i højden, etc.  

 • Fysiske risici på kontoret - Ensidigt gentaget arbejde, rygsmerter, etc.

 • Psykiske risici - Udbrændthed, chikane, mobning, etc.


 

De 3 største udfordringer

.

.

.

.

 

 

 • Kontrol - ISO 45001 er udvidet til også at omfatte personer, som er på besøg og medarbejdere, som arbejder uden for virksomheden. 
 • Kommunikation - Det er virksomhedens ansvar at sikre, at alle medarbejdere kender til ledelsessystemet og de risici og farer, det beskriver. 

 • Driftsmæssigt - I ISO 45001 skal farer fjernes for at kunne kontrollere risici. Det kan betyde, at man er nødt til at ændre processer eller udstyr. 

.

.

.

.

.

 

 

 

 

5 trin til overgangen

Omlægning i dag med Bureau Veritas

Værktøj til selvvurdering, E-learning og virtuelt klasseværlse, Uddannelse og kombineret læring, IRCA-auditorkurser, Valideringsaudits, Overgangspakker.

Har du nogen spørgsmål, så Kontakt Peter Worck på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com


uddannelseskurser i iso 45001

Vi leverer relevante ISO 45001 uddannelseskurser til implementering og vedligeholdelse af et ISO 45001 arbejdsmiljøstyringssystem. Læs meget mere om de enkelte kurser på nedenstående link.