Bureau Veritas, verdensledende inden for test-, inspektions- og certificeringsydelser, tilbyder en digital platform, som kan hjælpe virksomheder og offentlige myndigheder med deres sundhedsprocedurer og deres forpligtelse til gennemsigtighed.

Denne platform indeholder forskellige muligheder, som udbygger pakken med løsninger til “Restart Your Business with BV”. Løsningen blev lanceret af Bureau Veritas i slutningen af april og imødekommer virksomhedernes behov, når de skal gøre sig klar til at genoptage forretningsaktiviteterne under de rette hygiejnebetingelser.

Platformen inkluderer køreklare hjælpeværktøjer til virksomheder, som ønsker at forsikre sine interessenter om, at de overholder loven og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger, og som ønsker at gøre gavn af online informationer til kunder og forbrugere.

Gennem “Restart Your Business with BV” benytter Bureau Veritas sin ekspertise inden for certificering og håndteringen af sundheds-, sikkerheds- og hygiejnerisici til at støtte genstarten af virksomheder.

Bureau Veritas’ digitale ecosystem opfylder to krav fra virksomheder og offentlige myndigheder:

  • Sporbarhed: systemet indeholder dashboards med al information og de KPI’er, der er samlet inden for området, samt et generelt overblik over virksomheder globalt og på specifikke lokationer eller sites.
  • Gennemsigtighed: systemet giver offentligheden mulighed for at tjekke, at en virksomhed er godkendt og lokalisere andre godkendte faciliteter på et kort. Al information kan også bruges af kunder på deres egne websites og i deres egne systemer samt af tredjeparter iht. principperne om ”open data”.

I en verden, hvor tid er alfa og omega for genstarten af forretninger, tilbyder Bureau Veritas virksomheder muligheden for at registrere sig online, så vi kan starte godkendelsesprocessen så hurtigt som muligt.

For yderligere information om “Genoptag din forretning med BV” kan du skrive til:
info@dk.bureauveritas.com