Metaller & mineraler, Bureau Veritas

Metaller & mineraler

Certificering af metaller og mineraler

Uddrag af metaller og mineraler er potentielt farlige og forurenende. For at mindske risikoen og bevare deres omdømme certificerer mange virksomheder deres metal- og mineralforsyningskæde og produktionsprocesser.

Metal- og mineralindustrierne er stærkt undersøgt og presser virksomhederne til at bevise deres etiske forretningspraksis i alle produktionsfaser. Ansvarligt indkøb og overvågning af forsyningskæden er nøglen til at bevare naturressourcer samt sikre en retfærdig og sikker arbejdspraksis.

Med certificering og revision fra Bureau Veritas kan virksomheder demonstrere overholdelse af globale krav til sikkerhed, kvalitet og socialt ansvar. Certificering hjælper også virksomheder med at beskytte deres kommercielle interesser, opnå en konkurrencefordel og bidrage til en mere bæredygtig vision om metal- og mineral sourcing.

Fordelene med en certificering af metaller og mineraler

  • Risiko i din opstrøms forsyningskæde af metaller og mineraler
  • Opnå lovpligtig overholdelse til sourcing af metaller og mineraler ved at udføre forsyningskæden due diligence
  • Beskyt dit omdømme og sikre dine kommercielle interesser med internationalt anerkendt certificering
  • Bevis dine forpligtigelser til etisk forretningspraksis til forbrugere, ansatte og interessenter
ASI: Sikring af sikkert aluminiumsindkøb

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) fremmer kontinuerlig forbedring af de miljømæssige og sociale virkninger af aluminiumsproduktion, anvendelse og genanvendelse. Ved at vedtage ASI-standarder kan virksomheder demonstrere ansvarlig aluminiums sourcingpraksis, forbedre bæredygtighedens ydeevne og fremme forbrugernes og interessenternes tillid. Bureau Veritas er blandt de få certificeringsorganer verden over, der tilbyder akkrediteret certificering til ASI.

RJC: Forpligter sig til ansvarlig smykkeproduktion

Det ansvarlige smykkeråd sætter sociale og miljømæssige standarder for hele smykkets værdikæde, fra minedrift til detailhandel. Virksomheder kan certificeres af Bureau Veritas efter to standarder: Code of Practice (til ansvarlig forretningspraksis) og Chain of Custody (til ansvarlig sourcing og supply chain due diligence).

RMI: Demonstrerer sourcing-overholdelse

Responsible Minerals Initiative (RMI) hjælper virksomheder med at tackle ansvarlige mineral sourcing spørgsmål. Den ansvarlige Minerals Assurance-proces giver smelteværkere og raffinaderier mulighed for at demonstrere deres etiske sourcingpraksis. Til gengæld kan virksomheder bevise deres ansvarlige sourcing og gennem certificering fra Bureau Veritas sikre overholdelse af RMI-standarder.

LBMA: Beskyttelse af ædelmetaller

London Bullion Markets Association (LBMA) er en respekteret standard for ædelmetal sourcing. LBMA-programmerne til god levering og ansvarlige sourcing sikrer, at ædle metaller udvindes, indkøbes og handles. Med certificering fra Bureau Veritas kan virksomheder bevise ansvarlig sourcing og bedste praksis for ædelmetaller.

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs mere