Meyers Kantiner er blevet ISO 14001 certificeret, Bureau Veritas
Case studies

Meyers kantiner er blevet ISO 14001 certificeret

07.14.21

På en solrig sommerdag overrakte Bureau Veritas et certifikat på, at indkøb, salg og driftsledelse i Meyers Kantiner er blevet ISO 14001 certificerede for sin indsats på miljøområdet. 

Miljømæssig og social ansvarlighed er et kernepunkt i forretningsstrategien hos Meyers Kantiner, som siden år 1999 har drevet kantiner for en række af landets førende private virksomheder og offentlige instanser med hensyntagen til bæredygtighed, miljø og klima.

Det var derfor et naturligt skridt for Meyers Kantiner at blive ISO 14001 certificeret af Bureau Veritas og etablere et miljøledelsessystem, som sikrer, at virksomheden har de rette processer til at udvikle, måle og evaluere på sine målsætninger inden for miljø.

”Som fødevarevirksomhed er vi bevidste om, at vi har et stort ansvar i forhold til at drive en ansvarlig forretning, der tager hensyn til klima, mennesker og miljø, og med ISO 14001 certifikatet dokumenterer vi, at vi lever op til vores målsætninger og kontinuerligt sætter nye, ambitiøse mål. Det skaber både værdi for os og for vores kunder,” siger Liselotte Lybæk, Driftsdirektør hos Meyers Kantiner.

ISO 14001 kurser har skabt et fælles fundament

ISO 14001 certificeringen tildeles efter en omfattende proces, hvor alle medarbejdere i Meyers Kantiners indkøb, salg og driftsledelse er blevet uddannet og auditeret i Meyers Kantiners miljøhåndbog, mens flere medarbejdere også har deltaget på ISO 14001 kurser hos Bureau Veritas.

”For os er det vigtigt at have samme udgangspunkt og samme materiale, så vi sikrer ensartethed og høj kvalitet på tværs af vores afdelinger,” udtaler Liselotte Lybæk og understreger, at uddannelse og kurser har været en afgørende faktor for at skabe et fælles fundament.

En af de medarbejdere, som har været på ISO 14001 kursus hos Bureau Veritas, er Lotte Schantz Christensen, Miljøkonsulent hos Meyers Kantiner: ”Kurset har været med til at gøre standarden ”levende”. Det vil sige, at vi efterfølgende bedre kunne arbejde ud fra standarden og omsætte den til handling i egen virksomhed,” fortæller hun.

ISO 14001 er kun begyndelsen

Med et stærkt fundament og en fælles forståelse for miljøledelse, ser Meyers Kantiner frem til at arbejde videre med ISO 14001, herunder interne audits, evaluering blandt ledelsen, løbende målopfølgninger samt flere tiltag, der opfordrer medarbejderne til at bidrage med uudnyttede forbedringspotentialer.

”Med ISO 14001 certificeringen skal vi hele tiden holde os selv op på vores miljøforhold og -mål, foretage forbedringer og evaluere. Det er en konstant proces, hvor vi ser os selv efter i sømmene, ligesom vi løbende vil blive auditeret af Bureau Veritas,” fortæller Lotte Schantz Christensen, Miljøkonsulent, der har stået i spidsen for den interne certificeringsproces i Meyers Kantiner.

For Meyers Kantiner er ISO 14001 certificeringen en del af en længerevarende indsats og i sensommeren fortsættes processen for at opnå flere certificeringer for bæredygtig kantinedrift, hvor virksomheden vil læne sig op af sine erfaringer fra certificeringsprocessen med ISO 14001.

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, hjælper dig med at dokumentere over for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, at din virksomhed forpligter sig til at begrænse dens miljøbelastning. Læs mere om ISO 14001 og fordelene ved en ISO 14001 certificering.

Meyers Kantiner

Meyers Kantiner har siden år 1999 drevet kantiner for en række af landets førende private virksomheder og offentlige instanser og serverer hver velsmagende frokost med hensyntagen til bæredygtighed, miljø og klima. Læs mere om Meyers Kantiner og ISO 14001