Certificeringer styrker Ege Carpets CSR-indsats, Bureau Veritas
Case studies

Certificeringer styrker Ege Carpets CSR-indsats

01.21.21
| 16. februar 2021

De mange års certificeringssamarbejde med Bureau Veritas har hjulpet Ege Carpets til at blive førende inden for miljø, arbejdsmiljø og CSR

Det har altid været vigtigt for Ege Carpets at kunne dokumentere sine indsatser over for sine kunder. Derfor har virksomheden samarbejdet med Bureau Veritas siden 1992, hvor Ege Carpets fik sin første ISO 9001 certificering. Siden da har virksomheden udvidet med både en ISO 14001 certificering, en ISO 45001 certifiering og senest i 2013 med en DS 49001 certificering for social ansvarlighed.

”Dokumentation og transparens skaber tillid til virksomheden, og det er vigtigt for os, at kunderne kan stole 100% på, at vi har styr på tingene. Samtidig er certificerede ledelsessystemer et godt værktøj for os til at sikre klare linjer i det daglige arbejde. Ledelsessystemerne udgør manualen til vores arbejde og sikrer, at vi hele tiden får fulgt op på tingene, og at vi løbende udvikler indsatsen,” fortæller Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager hos Ege Group, og roser samarbejdet med Bureau Veritas:

”Som virksomhed kan det virke grænseoverskridende, at der skal komme eksterne auditorer og kigge os over skulderen, men det er i virkeligheden en kæmpe hjælp for os. Bureau Veritas fungerer som en kompetent sparringspartner, der kan dele erfaringer og viden, som vi kan omsætte til handlinger i vores virksomhed. Når en problemstilling påvises i en audit, får vi ekstra ammunition til at gennemføre de ændringer, der skal til, for at vi bliver den bedste udgave af os selv. Og det er jo netop det, der er meningen med at blive certificeret; at man kontinuerligt skal blive ved med at forbedre indsatsen.”

”CSR bliver lig med license to operate”

Dorthe Aaboe Kallestrup lægger ikke skjul på, at hun anbefaler virksomheder at arbejde fokuseret med deres CSR-indsats både for virksomhedens egen og fremtidige generationers skyld. Hun pointerer, at de fleste virksomheder - uden at tænke over det - allerede har gang i en masse CSR-relaterede aktiviteter, som DS 49001 kan hjælpe med at sætte i system:

”Standarden kan medvirke til at blotlægge indsatserne, så virksomheden kan begynde at bruge det aktivt til at forbedre sig endnu mere og samtidig skabe positiv opmærksomhed omkring deres indsats. Man skal som virksomhed ikke være blind overfor, at der er god branding i at opføre sig ansvarligt. Det er vigtigt for mange forbrugerne / borgerne / medarbejderne / unge, at virksomhederne opfører sig ansvarligt og arbejder med CSR. Der går ikke mange år, før CSR bliver lig med license to operate,” fortæller Dorthe Aaboe Kallestrup og bekræfter, at CSR heller ikke kommer til at fylde mindre hos Ege Carpets i fremtiden:

”Vi har for nylig lanceret en ny bæredygtighedsstrategi, som er bygget op omkring verdensmål nr. 12, 14 og 7. Strategien går ud på at skabe en bæredygtig fremtid – et tæppe ad gangen. Målet er at fremstille bæredygtige tæpper i lukkede kredsløb ved at skabe affald om til ressourcer, samtidig med at vi bliver CO2-positive. Samtidig har vi for mange år siden besluttet, at vi vil være den tæppeproducent i verden, der er bedst til CSR, så også her sigter vi højt. Dette mål skal DS 49001 blandt andet hjælpe os med at nå,” afslutter Dorthe Aaboe Kallestrup.

Læs også